Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

Regio Foodvalley nodigt LVVN-minister Wiersma uit

donderdag 04 juli 2024, 12.11
door Lisa Mooijman
De gisteren aangetreden, minister Femke Wiersma van Landbouw Visserij Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) mag, als het aan Regio Foodvalley ligt, eens op bezoek komen. De regio wil een paar interessante oplossingen voor piekbelasters laten zien.
landbouwgrond in regio FoodValley
© Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is de regio waar veel piekbelasters zitten, maar nog belangrijker: een regio waar al oplossingen in beeld zijn. Er zijn al resultaten behaald door samenwerking tussen boeren, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden. En dat moet de minister zien, vindt ook de Edese wethouder Jan Pieter van der Schans.

De nieuwe regering gaat op basis van het Hoofdlijnenakkoord aan de slag. “Nu het ministerie bezig gaat met de uitwerking hiervan zijn wij zo vrij geweest om zelf een aantal tekstvoorstellen op te sturen’’, zegt wethouder van der Schans (Ede), bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Landelijk gebied in Regio Foodvalley. “Die kan het kabinet wat ons betreft één op één overnemen in het Regeerprogramma.’’

Succesvol meetnetwerk

De Regio Foodvalley is al een tijd concreet aan de slag om agrarische ondernemers een goede boterham te bieden, te werken aan voedselzekerheid en tegelijk ook de natuur te herstellen. Er ligt bijvoorbeeld een plan dat boeren in de toekomst per bedrijf een emissiedoel krijgen en de nieuwe regering wil dat ook. Er ontstaat ruimte voor boerenvakmanschap doordat boeren worden afgerekend op de doelen die ze halen. Het wordt hen niet voorgeschreven hoe ze dat moeten doen. De regio heeft hier een meetnetwerk voor waarmee boeren hun emissies kunnen meten en zelf maatregelen nemen. Dat meetnetwerk wil Foodvalley graag uitbreiden.’

De minister kan nog een paar voorstellen van Regio Foodvalley verwachten. Zo moet er extra geld komen voor agrarisch natuurbeheer, zodat dit daadwerkelijk bijdraagt aan het verdienmodel van boeren. Ook pleit de regio voor een grondfonds om goede landbouwgronden beschikbaar te houden voor voedselproductie en in te zetten voor waterbeheer.

Wethouder Van der Schans: “Regio Foodvalley heeft een schat aan kennis en ervaring op het gebied van agrifood in huis, maar het is ook de regio waar de natuur op de Veluwe onder druk staat en waar we willen investeren in natuurherstel.’’

Ook rondom het lostrekken van vergunningverlening en natuurherstel heeft Regio Foodvalley ervaring. Zo zijn er bossen bekalkt met steenmeel wat goede resultaten heeft opgeleverd. Van der Schans: “We nodigen minister Wiersma uit om snel bij ons langs te komen. We hebben geen tijd te verliezen.”

Samenwerking

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De regio verbindt ondernemers, onderwijs en overheidsinstellingen om samen te werken aan een gezonde en duurzame regio. Met de gemeente Bunschoten werkt Regio Foodvalley samen op het thema voedsel, met de gemeente Putten op de thema’s landbouw en voedsel.

Meer over