Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Privacybeleid

© Pexels

In dit privacybeleid vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website bezoekt, een formulier invult, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit en geldt ook voor Stichting Omroep Ede, Stichting Omroep Rhenen en Stichting Omroep 1 Vallei

Onze gegevens

Stichting Omroep 1, h.o.d.n. Omroep 1 en XON
Postbus 4242
6710 EE  Ede

Telefoon: 0318-811999
E-mail: bestuur@omroep1.nl
Handelsregister KVK: 64291502

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Dataobjecten persoonsgegevens

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die Omroep 1 opslaat van de websitebezoekers en klanten. Onderaan staan de extra gegevens die opgeslagen worden van klanten van Omroep 1.

Variabele Waarom bewaren Hoe lang bewaren?
Websitebezoekers
Voornaam Zodat de bezoeker of klant persoonlijk aangesproken kan worden Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek
Achternaam Zodat de bezoeker of klant persoonlijk aangesproken kan worden Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek
E-mail Zodat de bezoeker of klant persoonlijk aangesproken kan worden Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek
IP-adres Zodat we aanbiedingen per regio kunnen aanbieden Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek
Akkoord privacybeleid Zodat we we weten of de gebruiker instemt met de privacyverklaring van Omroep 1 Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek
Datum akkoord privacybeleid Zodat we we weten wanneer de gebruiker instemt met de privacyverklaring van Omroep 1 Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek
Akkoord e-mailupdates Zodat we weten of we de gebruiker e-mails kunnen sturen. Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen wel profielen van je op en nemen wel geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar bestuur@omroep1.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar bestuur@omroep1.nl of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer 06-40465713. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

In de eerder getoonde tabel vind je een overzicht van hoe lang wij je gegevens bewaren.