Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Omroep 1

Stichting Omroep 1 is in 2015 onder de naam Regionaal Mediacentrum Vallei opgericht als samenwerkingsverband van lokale omroepen in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei/Foodvalley. Deze streek omvat zeven gemeenten: Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Omroep 1 verzorgt in opdracht van de drie lokale omroepen voor zes van de zeven gemeenten de programmering, mediaproductie, reclameverkoop en technische faciliteiten.

De brancheorganisatie stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft de ambitie om door middel van de vorming van streekomroepen te werken aan schaalvergroting en professionalisering van de media-instellingen om deze slagkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Het kabinet werkt aan een herziening van de Mediawet . Het is de bedoeling dat er in 2027 nog maximaal tachtig lokale streekomroepen zijn. Omroep 1 is voorbereid op deze ontwikkeling.

In Omroep 1 werken nu drie omroepstichtingen samen:

  • Stichting Omroep Ede (EDE FM),
  • Stichting Omroep Rhenen (Rhenen FM) en
  • Stichting Omroep 1 Vallei (1 Vallei)

De drie omroepen in de samenwerking vormen bestuurlijk en qua hoofdredactie een personele unie. De omroepen hebben hun eigen zendmachtiging, programmabeleid bepalend orgaan (pbo) en radiostation. De vierde omroep, RTV Rijnstreek in Wageningen, doet nog niet mee in de samenwerking.
1 Vallei en Rhenen FM zijn voorjaar 2023 begonnen met uitzenden via FM. De drie radiozenders zijn ook via digitale radio (DAB+) te ontvangen. 1 Vallei heeft voorjaar 2023 de kerkelijke programmering van Stilok hervat.

XON is het merk waarmee Omroep 1 tv-nieuws, overig tv-aanbod en onlinenieuws produceert ten behoeve van het lokale media-aanbod in de streek.
XON is een geregistreerd merk in de Benelux.

Doelstelling Stichting Omroep 1:

De stichting heeft tot doel:

  1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente of gemeenten indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen; hierna te noemen het verzorgingsgebied;
  2. het verzorgen van media-aanbod voor lokale publieke media-instellingen met wie de stichting daartoe een streeksamenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
  3. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen, indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen;
  4. zij gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op het verzorgingsgebied, indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen;
  5. zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk zijn;
  6. zij beoogt niet het maken van winst