Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

Doel en ambities

De omroepstichtingen en het samenwerkingsverband hebben tot doel:

 • het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente of gemeenten waarvoor zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen; hierna te noemen het verzorgingsgebied;
 • het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;
 • zij gebruiken de zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op het verzorgingsgebied;
 • zij trachten dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk zijn;
 • zij beogen niet het maken van winst;
 • zij zijn niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.

De omroepstichtingen en het samenwerkingsverband hebben deze ambities:

 • We kiezen voor een publieksgerichte benadering. We zien onze omroepen en het samenwerkingsverband als intermediair tussen bevolking en bestuur, we geven een stem aan  burgers, bedrijven en instellingen. We richten ons op de natuurlijke habitat van de burger: waar hij woont, werkt, leeft, inkopen doet, uitgaat, sport en onderwijs volgt.
 • De lokale omroepen staan midden in de  samenleving en willen gekend en herkenbaar zijn als de informatie- en gespreksbron voor de inwoners van de  gemeenten in onze streek: het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei/Foodvalley.
 • Bereik en impact gaan daardoor hand in hand. We gaan niet voor de snelle winst, maar voor context en verdieping.
 • Onze werkwijze is multi- en crossmediaal. Daarbij hanteren we het principe ‘online first’ en willen we alle beschikbare kanalen gebruiken om onze verhalen onder de bevolking te verspreiden.
 • We zijn onafhankelijk en maken de nieuwsselectie en de keuzes van thema’s vanuit die positie.
 • We geloven in de vorming van een streekomroep die de juiste omvang heeft om de noodzakelijke professionalisering van de lokale omroepen gestalte te geven. Wij hebben de ambitie om een leidende rol te spelen in de streekomroep voor het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei/Foodvalley.
 • In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede en de relevante mbo-opleidingen binnen en rond onze streek werken wij aan de versterking van de lokale journalistiek.