Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

© Commissariaat voor de Media

Pbo (programmabeleid bepalend orgaan)

Het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) vervult een belangrijke functie binnen de omroep. Het pbo bestaat uit leden die de verschillende sectoren in de samenleving vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er enkele leden op persoonlijke titel.

Onder meer onderwijs, cultuur, zorg en welzijn en bedrijfsleven kunnen in het pbo als stroming vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kunnen er leden op persoonlijke titel lid zijn van het pbo. Deze brede samenstelling is nodig om ervan verzekerd te zijn dat een lokale publieke omroep een maatschappelijk draagvlak in zijn verzorgingsgebied heeft.


Eén van de belangrijkste taken van het pbo, dat minimaal drie keer per jaar vergadert, is het vaststellen van het media-aanbodbeleid en het daaraan toetsen van de uitgezonden programma’s.

Het pbo van Omroep Ede bestaat uit de volgende leden en stromingen:

 • Ruud Dijkman – recreatie
 • Roelf Jager – werkgevers
 • Trudy Komdeur-Jansen – religie
 • Wilfred Nep – onderwijs en educatie
 • Jan-Willem van Ree – cultuur en kunst
 • Wibe Reitsma – jongeren
 • Theo van de Rijt – sport
 • Geeske Telgen-Swarts – zorg en welzijn

 Daarnaast is er één lid op persoonlijke titel:

 • Dirk Hoekstra (voorzitter pbo)

Het pbo van Omroep Rhenen bestaat uit de volgende leden en stromingen:

 • Bas van Beek – religie
 • Karin Wouters – onderwijs en educatie (voorzitter pbo)
 • Leonard Pleijsier – werkgevers

Het pbo van Omroep 1 Vallei bestaat uit de volgende leden en stromingen:

 • Mieke van Dijk – cultuur en kunst
 • Ingvar van der Linde – jongeren
 • Karin Wouters – onderwijs en educatie (voorzitter pbo)
 • Arjan Koerts – religie
 • Johan Thiescheffer – senioren
 • Roelf Jager – werkgevers


(stand oktober 2023)