Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

In 2022 was op XON de vierde serie te zien van Het dilemma. Het programma is ontstaan in de campagnetijd van 2018. In 2020 volgde serie 2 en in 2021 serie 3. Net als in de voorgaande reeksen wordt er gesproken met politici. In 2022 en in 2018 de lijsttrekkers, en in 2020 en 2021 de zittende fractievoorzitters.

In het programma bespreken we vier thema’s, dit keer: zorg, duurzaamheid, wonen en burgerparticipatie. Elke partij mocht zelf een vijfde thema opgeven om te bespreken. Onder meer werden de volgende thema’s besproken: veiligheid, onderwijs, natuur & landbouw, natuur & biodiversiteit, leefklimaat, sport, samenleving, Edese identiteit, realistisch alternatief en vitaal buitengebied.

Naast de thema’s kregen alle partijen de volgende twaalf dilemma’s voorgelegd: 

 1. De raadsperiode 2018-2022 is er een van grote verschillen tussen oppositie en coalitie.
 2. Het doel om bij besluiten de belangen van alle Edenaren tegen elkaar af te wegen, met een rol voor dorpsraden, wijkorganisaties en andere belangenbehartigers, is niet bereikt.
 3. In 2018 stond de coalitie open voor vormen van democratische vernieuwing, maar het bleef daarbij.
 4. Sport krijgt onvoldoende aandacht van het college en de raad.
 5. Kunst en cultuur verdient meer aandacht, zeker na de uitbraak van corona.
 6. De vraag is groot, maar er wordt te weinig gebouwd.
 7. De bezuinigingen binnen het sociaal domein zijn goed geweest, daar hebben wij goed aan gedaan.
 8. De duurzaamheidsdoelstellingen die in 2018 zijn geformuleerd, zijn in deze raadsperiode behaald.
 9. Het is nu prettig wonen en leven in de gemeente Ede, dat geldt ook voor de toekomst.
 10. Op het gebied van verkeer en mobiliteit is er nog veel te doen en te weinig gedaan.
 11. De keuze voor een duidelijke profilering van Ede op het gebied van ‘food’, Veluwe en herinneringstoerisme, was een goede keuze.
 12. Het bleef bij een belofte: ‘Wij werken aan een Ede waarin iedereen betrokken is en naar vermogen meedoet. Waar iedereen zich veilig, vrij en thuis voelt. Iedereen hoort erbij in Ede.’

Recente video’s