Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Wageningen en Rhenen doen verder onderzoek naar eventuele gevolgen plaatsing windturbines

zaterdag 15 juni 2024, 13.35
door Freek Steenvoorden, Florence van der Molen
Gemeente Rhenen en Wageningen hebben in 2021 toegezegd zich in te zetten voor de Regionale Energie Strategie, afgekort de RES Foodvalley 1.0, met als doel het opwekken van duurzame energie, waaronder windenergie. In 2021 hebben ze daarvoor drie mogelijke gebieden voor windturbines aangewezen.
Een kaart met de beoogde plekken voor windturbines
© Freek Steenvoorden (XON)

Eind 2023 is er een eerste globale, technische verkenning gedaan naar de mogelijkheden in de gebieden. Daarbij werden de wettelijke beperkingen voor windenergie in beeld gebracht. Hieruit is gebleken dat er misschien beperkte mogelijkheden zijn voor windenergie in de gebieden.

Het eerste gebied is het Binnenveld, dat ligt in beide gemeenten. Het tweede gebied ligt ten noorden van de WUR-campus, tussen Wageningen en Bennekom. Het derde gebied is het havengebied in Wageningen.

Wageningen en Rhenen beginnen nu samen een onderzoek dat loopt tot eind 2025. Hierin wordt gekeken naar de impact van eventuele windturbines op natuur, milieu, landschap en gezondheid van inwoners in de drie zoekgebieden.

Meer over