Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Websites gemeente Ede bevinden zich in Groene zone

vrijdag 28 januari 2022, 14.19
door René Hazeleger
De websites van de gemeente Ede voldoen redelijk aan de normen op het gebied van digitale toegankelijkheid, dat blijkt uit antwoorden die het college van burgemeester en wethouders heeft gegeven op raadsvragen van Arie Barendrecht van de Edese ChristenUnie.
Simpele vraag per mail aan gemeente vaak hele klus
© Gemeente Ede

Volgens de fractievolger is digitale toegankelijkheid van groot belang: “De ChristenUnie Ede vindt het belangrijk dat openbare voorzieningen in Ede toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook de websites van de gemeente Ede. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen. Daarom is vanaf 1 juli 2018 het besluit digitale toegankelijkheid overheid1 van kracht. Uit het register van toegankelijkheid verklaringen blijkt dat in ieder geval de website van de gemeente Ede www.ede.nl nog niet aan deze regelgeving voldoet”.

In een reactie op de gestelde raadsvragen laat het college weten: “Op dit moment scoren we een acht op de 8 belangrijkste websites van de gemeente Ede, zoals www.ede.nl. De overige 16 websites en online magazines scoren momenteel C, waarvan nog 1 website komt te vervallen. B betekent dat we gedeeltelijk voldoen en in de ‘groene zone’ zitten. Enkele websites zijn nog niet getest omdat deze binnenkort worden vervangen. Veel gaat dus al goed. Om op A-status te komen moeten we de aanpassingen doorvoeren die uit de toetsing zijn gebleken. Het gaat voornamelijk om technische aanpassingen die gedaan moeten worden en enkele aanpassingen van de content. Het merendeel van de informatie op onze websites is op dit moment al goed toegankelijk. Voor de technische aanpassingen zijn we afhankelijk van derden. De verwachting is dat eind van dit jaar de meeste sites voldoen, waarbij we www.ede.nl als eerste oppakken, aangezien hier de hoogste prioriteit ligt als belangrijkste website van de gemeente. Na de aanpassingen wordt er opnieuw een audit gedaan om ook daadwerkelijk te concluderen dat de sites voldoen aan alle eisen”.

Momenteel vallen 26 websites en online magazines onder de verantwoording van de gemeente Ede. Ook laat het college weten dat van de 26 websites en online magazines er 19 in het vierde kwartaal van 2021 de eerste officiële inspectie gehad hebben. De andere 7 websites worden voor april 2022 getoetst of worden opgezegd.

Meer over