Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Vereenvoudigde verandering bestemmingsplan biedt stoppende boeren in Ede nieuwe kansen

dinsdag 28 maart 2023, 9.05
door Arjan van Steen
Gemakkelijk en snel een nieuwe bestemming vastleggen voor een agrarisch bedrijf dat gestopt is, of gaat stoppen. Dat is het doel van een nieuwe regeling die de gemeente Ede heeft gemaakt. De eerste honderd deelnemers kunnen tegen sterk gereduceerd tarief gebruik maken van de regeling, besparen daarmee duizenden euro’s en krijgen met aanpassing van het bestemmingsplan nieuwe kansen op hun erf.
SGP Ede: goede voorwaarden en gelijk speelveld bij opkoop stikstofruimte
© Omroep Gelderland

Op naar schatting 600 agrarisch bestemde percelen in Ede vindt geen agrarische activiteit meer plaats of willen agrarische ondernemers binnen afzienbare tijd stoppen met hun bedrijf. Dat betekent dat er op veel plekken formeel sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan. De gemeente wil in 2023 de bestemmingen weer zoveel mogelijk in overeenstemming krijgen met de huidige situatie en nodigt agrariërs uit om de bestemming van hun perceel te wijzigen.

De gemeente wil daarom een aantal nieuwe bestemmingen mogelijk maken die aansluiten bij de wensen van stoppende agrariërs en een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het landelijk gebied. De bestemming kan gewijzigd worden naar wonen, wonen met een woongebouw, wonen met een kleinschalig bedrijf, wonen met een kleine maatschappelijke functie of wonen met kleinschalige recreatie. De regeling is vooral interessant voor kleinere erven met relatief weinig bebouwing. Voor grotere erven blijft het reguliere functiewisselingsbeleid van toepassing. De regeling levert ook een bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek: ongebruikte vergunningen worden bij het wijzigen van de bestemming uit de markt genomen.

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Uit onze gesprekken blijkt dat er behoefte is om naast wonen op je erf kleinschalige activiteiten mogelijk maken. Die mogelijkheid bieden we nu en daarmee geven we stoppende boeren nieuwe kansen.’’ De kosten blijven voor de eerst 100 aanvragers beperkt tot 800 euro. ,,De drempel voor een bestemmingsplanwijziging ligt hoog, mede vanwege de hoge kosten. Die liggen vaak tussen de 11.000 en 17.000 euro. We hebben de procedure zo eenvoudig gemaakt dat inwoners die zelf kunnen aanvragen en de kosten voor de gemeente laag blijven.’’

De regeling start in april. Meer informatie is vanaf dan te vinden op de website van de gemeente.

Meer over