Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Veense raad gaat opties nieuw theater toch onderzoeken

woensdag 10 juli 2024, 15.35
door Lisa Mooijman
Nadat eind mei een nipte meerderheid van de Veense raad tegen het voorstel voor een nieuw theater stemde, was er dinsdagavond juist een nipte meerderheid voor een amendement om toch de optie voor een nieuw theater te onderzoeken.
Raadszaal Veenendaal
© Twitter

De raad stemde erover tijdens de behandeling van de Kadernota, die het beleid van de gemeente en de financiering daarvan voor de komende jaren vaststelt. Intussen is er in het land een actie gaande van artiesten die in Lampegiet optreden, om het theater niet verloren te laten gaan. Het standpunt van de gemeenteraad lijkt zich daarbij aan te sluiten. In tegenstelling tot de vorige stemming over het theater op 31 mei stemde de SP dit keer wel voor.

Het idee in het amendement was om het met een lager budget toch te proberen. Er moet dan wel een aangepast plan komen. Die kan waarschijnlijk worden gemaakt uit een combinatie van elementen uit de eerdere plannen. Het maken ervan neemt daarom waarschijnlijk een stuk minder tijd in beslag.

Verder kwam een voorstel op tafel om aan te kloppen bij omliggende gemeenten voor cofinanciering. De constructie moet volgens een motie die werd aangenomen lijken op de manier waarop Veenendaal Rhenen jaarlijks helpt met de financiering van Kwintelooijen. Het idee erachter is dat ook mensen uit omliggende gemeenten het theater bezoeken. Het wordt dan meteen ook makkelijker om inwoners uit omliggende plaatsen die onder een minimaregeling vallen voorstellingen in Lampegiet aan te bieden. Lampegiet zelf had eerder al toegezegd honderdduizend euro per jaar te willen bijdragen aan de exploitatie.

Grimmig

Met de uitslag van deze stemmingen kwam een einde aan de, sinds het wegstemmen van het oude plan, steeds oplaaiende, soms zelfs grimmige discussie over een nieuw Veens theater. Die beladen sfeer was dinsdagavond toen bij de behandeling van de Kadernota het theater ter sprake kwam, geregeld nog voelbaar. Nu er weer schot in de zaak zit, lijkt de lucht geklaard.

Een flinke meerderheid van de raad vond wel dat de investeringen in een nieuw theater niet ten koste mogen gaan van de budgetten in het sociaal domein in het algemeen. Dit is ook door het aannemen van een raadsvoorstel in de nota vastgelegd.

Na de zomer gaat de gemeenteraad verder met de vraag hoe een nieuw theater er dan wel uit moet zien.

Meer over