Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

Scherpenzeelse tennisvereniging de Bree mag padelbanen aanleggen

woensdag 12 juni 2024, 12.51
door Lisa Mooijman
Tennisvereniging de Bree mag verder met de aanleg van padelbanen. Dat oordeelde het college van B&W van Scherpenzeel. Het college gaat daarmee in tegen het advies de onafhankelijke commissie bezwaarschriften, die juist vroeg om de oorspronkelijke vergunning te te herroepen.
Scherpenzeelse tennisvereniging de Bree mag padelbanen aanleggen
© Sportservice De Vallei

De commissie deed de uitspraak vanwege zeker honderd bezwaren van omwonenden tegen de plannen. Het college zegt zich bewust te zijn van de zorgen van omwonenden, maar meent op basis van eigen onderzoek dat het geluidsniveau acceptabel is en daarom past bij een sportpark. Wethouder Henk Vlastuin: “Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. Als gemeentebestuur is het soms nodig om moeilijke keuzes te maken, waarbij we recht willen doen aan iedereen. We gaan uit van onze onderzoeken, die laten zien dat we de vergunning op de juiste gronden in stand houden. We hopen dat tennisvereniging en omwonenden na deze uitspraak respectvol en met oog voor elkaar verder gaan.”

Op 1 december 2023 kreeg de Scherpenzeelse tennisvereniging een vergunning voor de aanleg van drie padelbanen met reclame en lichtmasten. Ruim honderd bezwaarmakers dienden tegen dit besluit bezwaar in. Een belangrijke reden was angst voor geluidsoverlast. De bezwaarschriften werden voorgelegd aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften Scherpenzeel. Deze commissie geeft advies aan het college. Het is dus geen bindend besluit.

Bezwaren

Die commissie adviseerde juist om de huidige vergunning in te trekken en opnieuw in behandeling nemen. Op grond van alle bezwaren stelden zij dat padel een lawaaisport is waarvoor andere regels gelden. De geluidswerende schermen om de banen zouden bovendien niet passen in het bestemmingsplan.

Het college onderzocht de zaak zelf ook en kwam tot de conclusie dat je padel niet als lawaaisport kunt klassificeren. En daarmee blijft de vergunning voor de aanleg van de padelbanen dus in stand.

De tennisvereniging mag dus verder gaan met de aanleg. Het enige dat de bezwaarmakers nog kunnen doen is in beroep gaan bij de rechtbank. Of dat gaat gebeuren is nog niet bekend.

Meer over