Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

Mens en Milieu Ede wil openbaar debat met Warmtebedrijf over biomassacentrales

vrijdag 25 februari 2022, 17.39
door René Hazeleger
De nieuwe partij Mens en Milieu Ede wil alleen in het openbaar in debat met Warmtebedrijf Ede. De lokale partij gaat niet in op schriftelijke uitnodigingen van het Warmtebedrijf Ede om achter gesloten deuren in gesprek te gaan met lobbyisten van de Edese biomassacentrales. Onlangs werd bekend dat het Warmtebedrijf Ede vorig jaar in handen is gekomen van een Luxemburgse investeringsmaatschappij, zonder dat de gemeenteraad in Ede daarover destijds is geïnformeerd. Mens en Milieu Ede nodigt het Warmtebedrijf Ede nu uit voor een publiek debat in Cultura, zodat inwoners mee kunnen praten over de overlast die het bedrijf veroorzaakt in de wijken rondom de drie biomassacentrales.
MME Ede kritisch over late informatie ammoniakuitstoot Warmtebedrijf Ede
© Persfoto

Hout uit Duitsland?

Voorwaarde voor zo’n debat is wel dat het Warmtebedrijf vooraf volledige openheid van zaken geeft over de herkomst van het hout dat in de biomassacentrales wordt verstookt. Het Warmtebedrijf moet bekend maken uit welke bosgebieden en gemeenten het brandhout afkomstig is. Ook moet duidelijk worden hoeveel hout er uit het buitenland (bijvoorbeeld uit Duitsland) aangevoerd wordt en uit welke bosgebieden dat dan komt. Het Warmtebedrijf heeft de afgelopen jaren steeds geweigerd om op dit punt openheid van zaken te bieden, ook na herhaaldelijk vragen door journalisten. Als de feiten hierover niet op tafel liggen is een zinvol gesprek over de inzet van biomassa bij de warmtevoorziening onmogelijk, volgens de partij.

Biomassacentrales sluiten

De nieuwe partij Mens en Milieu Ede wil dat de houtgestookte biomassacentrales dicht gaan en dat het warmtenet door middel van duurzame energiebronnen gevoed worden. Bij de verbranding van biomassa komt meer CO2 vrij dan bij het verbranden van kolen of gas. Mens en Milieu Ede wil snelheid maken met het isoleren van woningen en bedrijfspanden in de gemeente. Dat is de beste manier om energie te besparen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Het Edese warmtenet moet in publieke handen komen en verwarmd worden met schonere warmtebronnen, zoals aardwarmte, restwarmte van bedrijven en warmte uit oppervlaktewater of het riool.

Debat in Cultura

Mens en Milieu Ede heeft Valentijn Kleijnen, de directeur van de biomassacentrales in Ede, uitgenodigd om hierover met de partij en andere inwoners van de gemeente Ede in discussie te gaan tijdens een debat dat zou kunnen plaatsvinden op 12 of 14 maart in Cultura in Ede. Meer informatie op www.mensmilieu.nl

Meer over