Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

College Ede teleurgesteld over motie Food Experience

donderdag 21 december 2023, 17.15
door Lisa Mooijman
Het college van burgemeester en wethouders van Ede is teleurgesteld over het direct stoppen van de ontwikkeling van de World Food Experience in Ede. Dat is het gevolg van het aannemen van een motie voor de stop door de Provinciale Staten van Gelderland.
Hausse aan moties en amendementen op besteding Edese reserves
© Gemeente Ede

De motie riep woensdag Gedeputeerde Staten op de subsidie voor de Food Experience per direct te staken. Als dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd heeft dit volgens de gemeente negatieve gevolgen voor de ambities van Ede op het gebied van wonen en werken.

Wethouder Bram van der Beek: “We hebben een mooi nieuw plan voor de Food Experience dat goed past bij de locatie en bij de ambities van Ede. Het plan is nu door Provinciale Staten op losse schroeven gezet en dat is teleurstellend. De Experience staat namelijk niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het gehele terrein. Als de provincie de subsidie stopzet heeft dit negatieve gevolgen voor de ambities van de gemeente Ede op gebied van wonen en werken. De Experience is een belangrijke aanjager van het Food Innovation District, waar we bedrijven uit de Foodsector de ruimte willen geven. Een negatief besluit raakt dus direct de economische ontwikkeling van Ede en de Foodvalley.’’

Gevolgen

Het college zal de komende periode gebruiken om de gevolgen voor de gebiedsontwikkeling in beeld te brengen. De gemeente maakt zich vooral boos omdat de provincie zelf vanaf het begin in 2012 alle medewerking verleende aan het project op het terrein van de voormalige Mauritskazerne. Het college van Ede vindt daarom ook dat de motie geen recht doet aan het plan voor de Food Experience en de langjarige samenwerking met de provincie zelf.

Die samenwerking was er ook nog toen het bestemmingsplan door de rechter werd vernietigd. Het nieuwe plan kwam recent nog op tafel bij zowel de gemeenteraad in Ede en de Provinciale Staten. Besluitvorming over het nieuwe plan stond gepland voor begin 2024.

Meer over