Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

“Ammoniakbelasting op omgeving Warmebedrijf Ede veilig”

vrijdag 24 mei 2024, 15.35
door Lisa Mooijman
Er zouden toch geen effecten op de gezondheid te zijn van de eenmalig verhoogde uitstoot van ammoniak op dinsdag 13 februari bij het Warmtebedrijf Ede aan de Geerweg. Dat stelt Energie voor Elkaar, een platform van organisaties en bedrijven die zich richt op een haalbare en betaalbare versnelling van de energietransitie. Ze baseren zich op cijfers van het RIVM.
“Ammoniakbelasting op omgeving Warmebedrijf Ede veilig”
© Energie voor Elkaar

De ammoniakbelasting op de omgeving die dag bleef volgens de cijfers van het RIVM 200.000 tot 300.000 keer onder de Arbonorm voor gezondheidseffecten. Het platform vindt de commotie dan ook onterecht.

De argumenten van Energie voor Elkaar komen daags na een raadsvergadering over Warmtebedrijf Ede. Hier kwam ook het incident met de te hoge ammoniakuitstoot van dinsdag 13 februari aan de orde, in aanwezigheid van een aantal vertegenwoordigers van het Warmtebedrijf. Het college van Burgemeester en Wethouders stelde vlak daarvoor dat de gemeente dit incident ontoelaatbaar vindt en eiste maatregelen. Het Warmtebedrijf haalde in de vergadering de RIVM-cijfers aan, maar de raad bleef veel kritische vragen stellen. Enkele raadsleden eiste onder andere dat het bedrijf de gemeente in het vervolg sneller en vollediger informeert.

“Wij hebben het Warmtebedrijf meegedeeld dat we voor een verdere samenwerking de voorwaarde stellen dat de uitstoot continu gemeten wordt, zodat er een beter beeld komt,” aldus de reactie van het college donderdag. Op verzoek van de GGD kregen omwonenden donderdag overigens ook een brief over de uitstoot.

Het platform stelt nu dat verspreidingsberekeningen van het RIVM aantonen dat de ammoniakbelasting op de woon- en leefomgeving uit de installatie van het Warmtebedrijf die dag 0,00012 mg/Nm3 was. Deze waarde ligt 200.000 tot 300.000 keer onder de Arbonorm voor gezondheidseffecten. Die norm is 36 mg/Nm3 gedurende acht uur per dag vijf dagen per week voor een periode van 40 jaar buitenshuis en 14 mg/Nm3 binnenshuis. Eventuele gezondheidseffecten van de verhoogde ammoniakuitstoot op 13 februari zijn daarmee volgens het platform niet aan de orde.

“Bij het opstellen van het rapport door de GGD had deze geen informatie van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) ontvangen over de concentratie ammoniak bij de omliggende woningen,” stelt het platform in de reactie op de commotie. “De conclusie van de GGD dat de gemeten waarden op 13 februari gezondheidseffecten bij omwonenden kunnen veroorzaken, is daarmee voorbarig en onjuist geweest. Dit is duidelijk geworden door de verspreidingsberekening uit te voeren.”

Probleem

Overigens was OddV donderdag wel aanwezig in de gemeenteraad, en gaf daar uitleg over eventuele handhavingsmaatregelen, mochten die nodig zijn. Volgens het Warmtebedrijf was er de dag van de verhoogde uitstoot wel een probleem, maar dat is intussen allang opgelost. Het Warmtebedrijf zegde verder toe een nieuwe bewonersbrief te maken en te gaan praten met de GGD en ander bevoegd gezag. Eventueel volgt daarna nog een extra bewonersavond.

Een besluit over de samenwerking met het Warmtebedrijf ligt er overigens nog niet. Wel komt de OddV volgende week nog een keer terug op een voorbereidende vergadering van de raad. Eventueel gaat het college in de tussentijd verder met de kwestie.

Meer over