Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

Koninklijke onderscheiding voor 17 Veenendalers

vrijdag 26 april 2024, 13.33
door Lisa Mooijman
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater Lampegiet kregen zeventien inwoners van Veenendaal een Koninklijke onderscheiding. Zestien zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén mag zich Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.
Gedecoreerden Lintjesregen Veenendaal
© Gemeente Veenendaal

Burgemeester Gert-Jan Kats verraste deze maatschappelijk betrokken Veenendalers tijdens de traditionele lintjesregen op de dag voor Koningsdag.

Jolanda van Asselt (41)

Mevrouw Van Asselt zet zich al jarenlang in voor ‘Plezier voor Allen’. Bij deze dansgroep voor mensen met een beperking is zij begeleider van de dansers en organiseert ze samen met een groep vrijwilligers diverse activiteiten. Daarnaast is mevrouw binnen het bestuur actief als penningmeester.

Nelleke Beudeker-Waagmeester (79)

Mevrouw Beudeker-Waagmeester is al 25 jaar vrijwilliger bij Zorggroep Charim, locatie De Meent. Zij helpt in het restaurant en is gastvrouw bij de receptie. Daarnaast is ze betrokken bij Evangelische Boekhandel De Rank en secretaris in het bestuur. In de jaren ’80 en ’90 was ze secretaris bij de toenmalige RPF Veenendaal, de voorloper van de ChristenUnie. Ook bood ze enkele jaren hulp aan via het Diaconaal Loket Veenendaal. Binnen de Bethelkerk is ze onder meer gastvrouw.

Jan van Beurden (74) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Beurden zet zich al geruime tijd in voor Vluchtelingenwerk Veenendaal en coachte onder meer vrouwelijke statushouders binnen het project ‘Bouwstenen’. Alle deelnemers van dit project vonden een baan. Daarnaast vervult hij een coördinerende rol in de opvang van Oekraïners. Bij Veens Welzijn coacht hij andere vrijwilligers en sinds 2018 is hij voorzitter van de Raad van Beheer IKB, Stichting AVINED. Dit is de koepel van brancheorganisaties in de Nederlandse pluimvee- en eiersector. Ook was hij meer dan 25 jaar lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa), onder meer als voorzitter van de commissie Beroepsethiek.

Loek Budding (70)

De heer Budding is al zo’n 50 jaar vrijwilliger. Onder meer bij zijn geliefde voetbalclub GVVV. Hij was daar jeugdtrainer, scheidsrechter en met wat korte tussenpozen sinds 1991 bestuurslid. Als penningmeester, bestuurslid technische zaken en voorzitter heeft hij jarenlang bijgedragen aan de ontwikkeling van de club. Bij Shantykoor de Turfzangers en Stichting Vrienden van Buitenzorg is hij penningmeester. Daarnaast verzorgde hij 25 jaar lang de actie Kerkbalans voor de Hervormde Gemeente Veenendaal en is hij collectant voor het MS Fonds.

Hans van Ekeris (69)

De heer van Ekeris is sinds mei 2011 bestuurslid van Stichting Oranjedag Veenendaal (SOV), waarvan een groot aantal jaren als voorzitter. Tussen 2008 en 2014 was hij secretaris van Ef5. Bij dit christelijk wooninitiatief in Veenendaal-Oost wonen dertien jongvolwassenen met een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS). Van 2017 tot 2022 was hij penningmeester bij Winkelstad Veenendaal. Daarnaast vervulde hij diverse functies binnen de hervormde wijkgemeente Dragonder en is hij lid van het Diaconaal Platform en het WMO-forum Veenendaal.

Gerda Jager-Mellens (79)

Mevrouw Jager-Mellens is sinds 2003 als verkeersregelaar actief voor Sportservice Veenendaal. Bij vrijwel alle kleine en grote evenementen in Veenendaal is zij betrokken om het verkeer in goede banen te leiden. In weer en wind, soms dag en nacht. Van 2009 tot en met 2020 was ze vrijwilliger bij de Veenendaalse Atletiek Vereniging. Naast bardiensten, schoonmaken en administratieve werkzaamheden hielp ze bij evenementen van de vereniging.

Leo Lansbergen (77)

Sinds 2006 is Leo Lansbergen onlosmakelijk verbonden met de Veenendaalse Atletiekvereniging VAV. Hij was onder meer bestuurslid vrijwilligersbeleid, secretaris, bestuurslid accommodatie, clubgebouw en atletiekbaan en waarnemend voorzitter. Vanaf 2016 is hij accommodatiebeheerder. Ook organiseerde hij de Prattenburgloop en de Berkensteinloop en is jurylid bij weg- en baanwedstrijden, clubkampioenschappen en competitiewedstrijden. Naast VAV is hij actief betrokken bij de programmering van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West.

Willem Leeflang (57)

De heer Leeflang zet zich al jaren in voor mensen die het financieel of psychisch moeilijk hebben of niet gemakkelijk meekomen in de samenleving. Onder meer als budgetcoach en in de hulpverlening aan dak- en thuislozen in Almelo en Veenendaal hielp hij mensen weer op weg uit vaak ingewikkelde situaties. Als vrijwilliger bij de Voedselbank begeleidt hij klanten en is hij schoonmaakcoördinator. Daarnaast verricht hij klussen en administratief werk voor HIP Helpt! en is hij bouwbegeleider bij De Kleine Wereld in Wageningen.

Marthie Overeem-Jongbloed (71)

Sinds 1990 is mevrouw Overeem-Jongbloed als theaterdocente verbonden aan de Volksuniversiteit Veenendaal en sinds 2018 is ze docent en coördinator van de theaterafdeling van Stichting De Muzen. Onder haar leiding is een bloeiende theaterafdeling opgebouwd en het animo voor toneellessen onder de Veense jongeren groeit. Naast het lesgeven levert ze al decennialang een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Veenendaal. Onder meer via het Cultuurfeest, Theater bij de Buren en het Cultureel Café.

Jan Ploegman (77)

De heer Ploegman is sinds 2010 vrijwilliger bij het Stadsmuseum Veenendaal. Als collectiebeheer houdt hij zich onder meer bezig met de registratie van objecten. Hij was 10 jaar lang secretaris van het Veenendaals Platform voor Gehandicapten (VPvG) en maakte zich sterk voor rolstoeltoegankelijkheid voor gehandicapten. Daarnaast was hij voorzitter van GPV Veenendaal en later bestuurslid en fractievolger van ChristenUnie Veenendaal. Binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt was hij verspreid over twee periodes ouderling en tweede scriba.

Henk Pomp (84)

Dertig jaar lang zette de heer Pomp zich in voor stichting Kruispunt Omroep Veenendaal. Tot en met de laatste live-uitzending op 29 juni 2023 was hij een paar avonden per week als technicus betrokken bij de uitzendingen. Kruispunt Omroep was een zieken- en bejaardenomroep die vijf avonden in de week uitzond via de kerktelefoon en later de kerkradio in Veenendaal. Sinds 2011 is hij vrijwilliger van het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente Veenendaal.

Andrej Rondhuis-van den Berg (44)

Al sinds 1998 is de heer Rondhuis een niet weg te denken onderdeel van de dansgroep ‘Plezier voor Allen’. Bij deze dansgroep voor mensen met een beperking is hij docent, verzorgt de planning van de lessen en is vrijwilliger op de dansvloer. Sinds 2015 is hij secretaris in het bestuur en daarmee contactpersoon voor de dansers en vrijwilligers Ook onderhoudt hij de contacten met begeleiders en woongroepen van de dansers en met relaties, sponsors en leveranciers.

Edwin Schriemer (58)

De heer Schriemer is sinds 1991 in diverse functies actief bij Badminton Duo Vereniging Veenendaal. In het bestuur vervulde hij de rol van penningmeester en sinds 2002 is hij voorzitter. Hij is al jarenlang een belangrijke ambassadeur voor de badmintonsport binnen Veenendaal en de regio en maakt zich sterk voor meer sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking. Hij is jurylid bij het Sportgala Veenendaal en was penningmeester en ouderling-kerkrentmeester binnen de Gereformeerde Kerk Veenendaal.

Ron van Stokkum (66)

Al sinds de jaren 70 is de heer van Stokkum zeer actief bij de Veenendaalse Zwem Club (VZC). Hij was onder meer zwemofficial, jurylid, trainer/coach en schreef voor het maandelijks clubblad. Bij diverse sportevenementen is hij jaarlijks te horen als speaker. Verspreid over twee periodes was hij penningmeester, schaduwraadslid en commissielid van het CDA Veenendaal. Daarnaast was hij bestuurslid van de Triathlon Veenendaal, jurylid bij het jaarlijkse sportgala en zit hij in de organisatie van de Wielerklassieker Veenendaal – Veenendaal. Ook schrijft hij teksten voor de Utrechtse Sportkrant en het Filmhuis Veenendaal.

Betty Valkenburg – van de Weerd (75)

Mevrouw Valkenburg – van de Weerd houdt zich al decennialang bezig met het doorgeven van verhalen over de 2e Wereldoorlog aan volgende generaties. Onder meer door het behoud, restauratie en presentatie van een bijzondere kazemat aan de Valleistraat. Daarnaast is ze al meer dan 10 jaar vrijwilliger op de Joodse Begraafplaats in Veenendaal, meer dan 25 jaar betrokken bij het werk van Amnesty International en al 40 jaar collectant voor KWF Kankerbestrijding. Ook is ze vrijwilliger binnen de Bethelkerkgemeente en is ze samen met haar man gastouder voor kinderen die meer zorg nodig hebben, via het CJG.

Eveline Veenhof-Gerritsen (66)

Mevrouw Veenhof-Gerritsen was jarenlang wedstrijdsecretaris voor de jeugd bij korfbalvereniging SKF. Wekelijks zorgde ze ervoor dat de programmering en wedstrijdindeling klopte. Daarnaast is ze sinds 2005 actief bij jazzdansvereniging ARGOS. Ze was 10 jaar lang voorzitter geweest, daarna vicevoorzitter en nu algemeen bestuurslid. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging, maakt het jaarlijks dansrooster en is betrokken bij dansshows. Sinds 2019 is ze diaken van de kerkelijke wijkgemeente Zuidwest.

Marlies Wittekoek – van Veelen (45)

Mevrouw Wittekoek – van Veelen was tussen 2012 en 2023 coördinator bij Schuldhulpmaatje Veenendaal. Bij Netwerk voor Jou en Platform ‘Veenendaal voor Oekraïne’ vervult ze een coördinerende rol. Voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen heeft ze een grote bijdrage geleverd. Sinds 2013 is ze lid van Commissie Kerk-Kind van de Nederlandse Gereformeerde Kerk Veenendaal-West (Poortkerk) en is ze wijkcoördinator. Bij Basisschool de Plantage was ze onder meer voorzitter van de activiteitencommissie en de Medezeggenschapsraad.

Meer over