Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gelderse Wolvencommissie wil meer geld voor hekken

woensdag 28 februari 2024, 16.54
door Lisa Mooijman
De Gelderse Wolvencommissie vindt dat er 6 miljoen euro geïnvesteerd moet worden in wolfwerende hekken. De uitspraak volgt na incidenten in de regio van de afgelopen weken. De Provincie Gelderland, die vandaag vergaderde over wolvenbeheer, wil per april 3 miljoen hiervoor beschikbaar hebben.
wolfwerende hekken

De commissie adviseert de provincie Gelderland, die momenteel alleen een subsidie van drie miljoen, uitgesmeerd over drie jaar wil vertrekken. Of dat bedrag hoger wordt is nog de vraag “Conflictvrij samenleven met de wolf is een uitdaging. Het is makkelijker gezegd dan gedaan”, laat de Wolvencommissie, die advies geeft over bescherming tegen wolven, weten. De commissie wil niet ingaan op individuele gevallen, maar zegt wel dat BIJ12 onderzoek doet naar gevonden DNA bij de omgekomen schapen in onder andere Heelsum.

Op 11 maart is er voor alle belangstellenden een extra informatiebijeenkomst in Barneveld. De bijeenkomst vindt plaats in de Veluwehal. Belangstellenden moeten zich wel aanmelden.

Provincie

Tijdens een informatiebijeenkomst van de Gelderse Provinciale Staten over wolvenbeleid ontstond opnieuw veel discussie. Gedeputeerde Harold Zoet zegde toe aandacht te blijven vragen bij zowel de Tweede Kamer als de EU voor meer mogelijkheden om te kunnen ingrijpen bij problemen. Volgens Zoet is er een protocol in de maak die meer armslag moet bieden. “Dat moet wel heel zorgvuldig gebeuren en daar zijn we met deskundigen dan ook mee bezig,” zei hij in de vergadering. Daarbij benadrukte hij dat er steun is, en meer steun komt, bij de aanleg en het beheer van rasters. Vanaf april moet erin elk geval subsidie voor preventieve maatregelen beschikbaar zijn.

Om de populatie te kunnen beheren moet de provincie wachten op een internationaal wolvenplan, maar ingrijpen bij concrete problemen moet volgens Zoet veel eerder mogelijk zijn. “Zeker mensen die al beschermende rasters hebben moet je helpen,” stelde Zoet. De provincie wil daarom een nieuwe definitie en aanpak voor probleemwolven hanteren. Net als Duitsland onlangs besloot, wil de provincie Gelderland eerder tot afschot overgaan bij aanvallen door wolven op goed beschermd vee.

Uit de stukken van de provincie zelf blijkt in elk geval dat er een advies ligt om de aantallen wolven in Gelderland niet verder te laten groeien en een provinciale stand van maximaal 80 wolven te hanteren. De provincie zegt daarbij subsidie beschikbaar te willen stellen voor preventieve maatregelen in de hele provincie en ter bescherming van alle voor wolven kwetsbare hoefdieren. Behalve de drie miljoen die hiervoor al beschikbaar was is nog niet duidelijk of dit bedrag hoger wordt. Eventueel gaat de provincie op zoek naar andere potjes om extra geld uit te halen.

Op 6 maart debatteert de provincie verder over onder andere de definitie van het begrip ‘probleemwolf’ en komt ook de hoogte van de subsidie aan de orde.

Zoet noemde in de vergadering van 28 februari de kwestie rond het kunnen schieten met paintballgeweren op de wolf een gemiste kans. “Het was toch zonde dat we, toen na lang procederen de toestemming kwam om met paintballgeweren te schieten, de termijn van ontheffing daarvan al verlopen was. Het is een heel nuttig middel om een wolf te laten merken dat de mens geen vriend is, en bewoon gebied geen plek voor de wolf. We willen dus ook proberen om dit alsnog voor elkaar te krijgen.”

Zorgen

Half februari vergaderde de gemeenteraad van Ede tot na middernacht, onder het toeziend oog van veel belangstellenden op de publieke tribune, over de situatie rond de wolf in het buitengebied van de gemeente. Plaatselijk Belang De Valk stuurde vlak daarvoor een brandbrief aan de gemeente die opriep tot actie. Het duurt veel mensen te lang. “Als houder van enkele hobbyschapen maak ik mij ernstig zorgen,” schrijft Rineke in een reactie op de eerdere berichten. “Op 500 meter van mijn huis zijn begin januari twaalf schapen gedood. Naarmate er meer wolven komen, gaat er straks een onveilige situatie ontstaan voor dier en mens.”

Meer over