Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

Start uitbreiding stroomnet Ede noord

woensdag 19 juni 2024, 9.47
door Lisa Mooijman
In Ede noord start vanaf juli de uitbreiding van het stroomnet. Netbeheerder Liander start het elektriciteitsstation in Ede Noord aan de Knuttelweg. Dat lost een deel van de wachtlijsten op.
Stroomnet in Ede
© XON

De werkzaamheden zijn de start van een reeks uitbreiding van elektriciteitsstations in heel Ede en omgeving. Pas in 2028 zijn ze volgens de netbeheerder klaar.

In het plan zit ook de aanleg van kabels tussen onderstation Ede en Ede-Radonstraat dit najaar. Dat gebeurt ook bij de nieuwbouw van onderstation Radonstraat. Een deel van de nieuwe kabels moet de bovengrondse hoogspanningslijn die nu nog door Ede loopt vervangen. Die gaat van het onderstation Ede in zuidelijke richting naar de Pascalstraat. De hoogspanningsmasten gaan dan verdwijnen.

Wachtlijst

De bedoeling is dat de capaciteit in de regio hierdoor groter wordt. En dat is nodig want Liander heeft voor het huidige regelstation Ede-West aan de Kryptonweg momenteel al een wachtlijst met 43 klanten. Door de uitbreidingen kunnen er 19 van de lijst worden geholpen. Op onderstation Frankeneng staan er momenteel veertig klanten op de wachtlijst. Hiervan kunnen er 15 worden geholpen na de uitbreidingen. Klanten met zowel knelpunten bij Liander als TenneT, of alleen TenneT, zijn daar nog niet mee geholpen. Zij zullen moeten wachten totdat TenneT de eigen capaciteit heeft vergroot. En dat is naar verwachting pas klaar rond 2030.

Overlast

De werkzaamheden van Liander brengen wel overlast met zich mee. Bewoners die direct te maken krijgen met werkzaamheden in hun buurt krijgen daarover een brief. De netbeheerder verwacht dat de Wildzoom en een paar aanlooppaden tot eind 2026 dicht zullen zijn voor al het verkeer. De Wildzoom gaat namelijk als toegangsroute dienen voor het transport naar het inmiddels aangelegde werkterrein.

Meer over