Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Schreeuw naar provincie: kom met beheerplan voor de wolf

vrijdag 16 februari 2024, 15.17
door Lisa Mooijman
Een schreeuw naar de provincie om te komen met een beheerplan voor de wolf. Dat is de strekking van een motie die donderdagavond laat in informatiebijeenkomst de Edese gemeenteraad aan bod kwam. De raad neemt op 7 maart een definitief standpunt in.
Wolf die langs de kant van de weg loopt

Veel Edese partijen dringen aan op snelle actie. Wethouder Jan Pieter van der Schans zei in elk geval toe dat de provincie Gelderland, Ede zelf, een aantal omliggende gemeenten en deskundigen een grote informatieavond op touw gaan zetten, waar iedereen vragen en zorgen kwijt kan. Dat moet binnen een paar weken rond zijn.

De motie van SGP en CDA was volgens de indieners zeker bedoeld om de provincie, die binnenkort ook vergadert over wolvenbeheer, aan te sporen tot actie. Er zijn volgens de indieners grote zorgen van mensen uit buitengebieden. Doe al het mogelijke binnen de wet om te zorgen dat zo min mogelijk mensen en landbouwhuisdieren last en schade hebben van wolven, is het pleidooi. De partijen willen op korte termijn zoveel mogelijk middelen inzetten om overlast te voorkomen, en in elk geval te verminderen.

Ruimte

Een van de raadsleden van de gemeente die zelf wolven tegenkwam is Leendert Houweling van het CDA. Al wandelend op het Wekeromse Zand stonden hij en zijn gezelschap ineens oog in oog met een wolf. “En dat was niet de eerste keer,” vertelde hij in de raad. “Het is echt een indrukwekkend dier. Wel vind ik dat wolven in ons land erg weinig leefruimte hebben. En dat is wellicht de oorzaak dat je als recreant of bewoner in een buitengebied snel met wolven geconfronteerd wordt. Nederland heeft weinig echte natuur en dat zorgt dat er voor de wolf weinig overblijft. Op de Veluwe is een klein gebied waar ze kunnen leven, maar daar zijn nu zeven roedels. Al die jongen zoeken straks ook een eigen territorium. En waar kom je dan uit als de Veluwe vol is? Precies, het buitengebied. Net als een plan voor herten en zwijnen moet er ook een plan komen voor de wolf. Zonder afbreuk te doen aan de instandhouding van de soort.”

Er waren meer partijen in de raad die pleiten voor beheer. Ook de VVD is daarvoor. Volgens veel partijen is de essentie van wildbeheer voor alle dieren op en rond de Veluwe, en dus ook de wolf, dat je de juiste balans zoekt. Geen enkel dier op de Veluwe is onbeheerd, en daar mag de wolf geen uitzondering op zijn, stelde Gemeentebelangen. De indieners van de motie willen in elk geval dat de gemeente snel een principe-uitspraak doet om, zodra de plannen van de provincie er liggen, snel beleid kan maken.

Luister naar de zorgen

Volgens wethouder Jan Pieter van der Schans heeft de gemeente intussen niet stilgezeten. “Meermalen deed het College van Ede een dringende oproep aan de provincie om te komen met een plan en te luisteren naar de zorgen van de mensen in de buitengebieden die met wolven te maken hebben. De Rijksoverheid moet die ruimte geven en die is er nu niet. Den Haag weet intussen best wat er speelt, maar men is terughoudend om aan de slag te gaan. Ze weten nog niet zo goed wat ze moeten en kunnen doen, terwijl je, gezien de omstandigheden, IETS moet doen. De grootste boosheid van mensen is nu dat er in hun omgeving van alles gebeurt, maar er niks aan wordt gedaan.”

De wethouder zei toe dat hij de komende weken zelf de gemeente doorgaat om de problemen nog eens goed te inventariseren.

Meer over