Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Pilot emissiereductie Foodvalley wordt plan van aanpak

vrijdag 01 maart 2024, 9.12
door Lisa Mooijman
De pilot met het fijnstofemissieplan voor de pluimveesector in de Gelderse Regio Foodvalley is zo succesvol dat het een plan van aanpak wordt. De pilot liep in de pluimveesector maar blijkt goed voor de hele veehouderij.
Gelderse Vallei uitzondering bij intrekking ophokplicht pluimvee
© XON

Dit bleek eerder deze week op het Kennisevent Emissiereductie met toekomst in Barneveld. In het emissiereductieplan, waar de Wageningen University & Research aan meewerkte, wordt ook meteen de ammoniakuitstoot meegenomen. In de pluimveesector ontstond door de overschakeling van legbatterij naar scharrelhuisvesting en de volière veel meer stofuitstoot. Dit moet worden teruggebracht met 30 procent en in de concentratiegebieden zelfs met 50 procent.

De pilot in de regio Foodvalley liep bij acht pluimveebedrijven: een met moederdieren, drie met leghennen, twee met opfokhennen en twee met vleeskuikens. De oplossing zit vaak in de toepassing van een combinatie van bestaande technieken. Keukentafelgesprekken leidden al snel tot een goed werkbaar plan.

Op een na gaan alle pluimveehouders uit de pilot verder met het plan. Wanneer het plan breder wordt uitgerold is nog niet bekend.

Meer over