Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Onderwijsinspectie: Edese basisscholen De Bongerd en de Zuiderpoort presteren slecht

woensdag 24 april 2024, 15.54
door Lisa Mooijman
Twee Edese basisscholen kregen een onvoldoende van de Onderwijsinspectie. In de rest van de XON-regio scoren de basisscholen voldoende. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs.
OBS de Zuiderpoort in Ede
© OBS De Zuiderpoort

In Ede gaat het om De Bongerd en De Zuiderpoort. Bij deze twee basisscholen voldoet het onderwijs volgens de inspectie niet aan de wettelijke eisen. De Bongerd krijgt de kans om verder aan de slag te gaan met een aantal verbeterpunten. Voor De Zuiderpoort geldt dat de school binnenkort wordt opgeheven. De school kreeg in de afgelopen jaren meerdere onvoldoende beoordelingen. Prominent, de koepel waar de school onder valt, besloot eind vorig jaar dat de school zou worden opgeheven. De gemeenteraad, die daarover goedkeuring moest geven, ging met een zwaar gemoed akkoord.

De Zuiderpoort is een kleine school met een al jarenlang teruglopend leerlingaantal, waarvan veel leerlingen extra zorg en steun nodig hebben. Momenteel zitten er 54 leerlingen op de school, terwijl de gemeentelijke opheffingsnorm 86 leerlingen is. Prominent gaat ouders en leerlingen begeleiden naar een andere school. Deze opheffing brengt het aanbod van openbaar onderwijs in de gemeente Ede van 11 naar 10 scholen. Een aantal partijen in de Raad zei tijdens de behandeling van de Programmarekening 2023 die vorige week plaatsvond, het aantal openbare scholen in de gemeente met alle macht op pijl te willen houden.

De Bongerd gaat verder

De Bongerd in Ede-Veldhuizen valt ook onder Prominent. Ook deze school heeft een laag leerlingaantal en een veel leerlingen die extra les en andere ondersteuning nodig hebben. In 2021 sprak de onderwijsinspectie met het schoolbestuur over de toen gesignaleerde risico’s en spraken een verbetertraject af. Daardoor kreeg de school toen geen risico-onderzoek. Het jaar erop zag de inspectie wel een dalende trend in de resultaten. Daardoor kwam er nu wel een onderzoek en bleek dat de school alsnog een onvoldoende scoorde. De Onderwijsinspectie stelt onder andere dat de school een beter beeld moet krijgen van waarom de ene leerling stagneert en de ander juist een voorsprong heeft. Verder moet het burgerschapsonderwijs doelgerichter en meer samenhangend worden. De Bongerd gaat wel verder als school en pakt de aanbevelingen dan ook op.

Meer over