Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Financiële maatregelen Veenendaal: niet alles kan tegelijk

donderdag 23 mei 2024, 12.10
door Lisa Mooijman
Veenendaal staat er financieel goed voor. Maar om dat zo te houden moet de gemeente komende jaren maatregelen nemen. Niet alles kan meer tegelijk.
Gemeenteraad Veenendaal
© XON

Belangrijkste aanleiding voor de herschikking van de Veense gelden is de verlaging van de Rijksbijdrage vanaf 2026. Dat heeft gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente, want het grootste deel van haar inkomsten krijgt de gemeente vanuit het Rijk. De laatste maanden legde de gemeenten haar oor te luisteren bij organisaties, ondernemers, inwoners en de politiek zelf. Moet de gemeente bezuinigingen, zaken op een andere manier organiseren, prioriteiten opnieuw bekijken of de heffingen en belastingen verhogen? Naar verluidt zal het een combinatie worden, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Op 19 juni bespreekt de raadscommissie de Kadernota 2025-2028. In juli neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota.

Inwoners gaan maatregelen voelen

Met de keuzes die nu voorliggen kan de gemeente volgens het College van Burgemeester en Wethouders haar ambities voor Veenendaal nog altijd invullen. Maar niet alles kan en vooral niet alles tegelijk. Vast staat in elk geval dat inwoners, ondernemers en organisaties de effecten van de voorgestelde maatregelen gaan zien en voelen, schrijft het college in een informatiebrief. “Zien in het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. En voelen in de stijging van tarieven en heffingen. Tegelijkertijd is de gemeente gepast trots dat ondanks de financiële krapte het onderwijs, de zorg en de minimaregelingen zijn ontzien in de voorgestelde maatregelen. Welke gevolgen de voorgestelde maatregelen precies hebben voor Veenendaal hangt af van de keuzes die de gemeenteraad uiteindelijk maakt.”

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente precies van het Rijk krijgt. Afhankelijk van het uiteindelijke financiële beeld kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn of prioriteiten opnieuw bekeken worden. “Bij een positiever beeld kunnen maatregelen uitgesteld of niet ingesteld worden. Bij het opstellen van de begroting in het najaar beslist de gemeente welk scenario zij wil voorstellen op basis van de financiële vooruitzichten.”

Meer over