Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Fel D66 Ede wil opheldering eerdere signalen over zorgboerderij

woensdag 15 mei 2024, 16.11
door Lisa Mooijman
D66 Ede wil dringend opheldering over de kennis die de gemeente had over de gang van zaken rond het gezinshuis United Souls in Wekerom. Toen de signalen in april naar buiten kwamen zei de gemeente er pas sinds kort van te weten. Toch waren allerlei instanties er al jarenlang op de hoogte.
Hausse aan moties en amendementen op besteding Edese reserves
© Gemeente Ede

De gemeente had op de hoogte moeten en kunnen zijn, stelt de partij bij monde van fractievoorzitter Stephan Neijenhuis in schriftelijke vragen aan de wethouder. Zeker omdat de gemeente de WMO-toezicht houdt, ook op deze instelling. Nu blijkt dat er al eerder signalen waren bij het Leger des Heils en Veilig Thuis wil de partij dringend weten of de gemeente van die meldingen wist en zo nee, waarom niet. De gemeente stopte pas met doorverwijzen toen begin april signalen kwamen dat er bij de zorgboerderij kinderen mishandeld zouden zijn en meegenomen naar traumatische demonenuitdrijvingen. Op eerdere vragen van D66 of er niet eerder ingegrepen had kunnen worden, stelde de wethouder vorige maand dat die signalen pas kort bekend waren bij de gemeente.

Fractievoorzitter Stephan Neijenhuis wil nu dan ook weten waarom het Leger des Heils drie jaar geleden geen actie ondernam na signalen dat de zorg ernstig tekortschoot. En waarom de gemeente niet op de hoogte zou zijn van de melding bij Veilig Thuis in 2022 of eventuele andere meldingen. Verder moet er opheldering komen over hoeveel kinderen en hoeveel specifiek vanuit de gemeente Ede sinds de melding bij Veilig Thuis toch daar geplaatst zijn.

Verbeteren

D66 Ede hekelt hoe instanties langs elkaar heen werken en wil deze kwestie aangrijpen om te zorgen dat dat verbetert. Zo zou de gemeente in gesprek moeten gaan met het Leger des Heils om te kijken hoe klachtenprocedures verbeterd kunnen worden, zodat de gemeente voortaan sneller kan ingrijpen bij misstanden.

Neijenhuis: “Was de gemeente op de hoogte van de ernstige signalen bij Veilig Thuis en zijn die doorgegeven aan de gemeente die verantwoordelijk is voor het Wmo-toezicht? Zo ja, waarom is daar niets mee gedaan tot de berichten op 1 april naar buiten kwamen en noemde de wethouder dit niet eerder? Zo nee, hoe kunnen gemeente en Veilig Thuis zo langs elkaar heen werken terwijl de veiligheid van jonge kinderen in het geding is?”

De partij wil verder opheldering over een mishandeld kind van acht dat volgens Omroep Gelderland nog steeds in dit gezinshuis woont, terwijl uit juridische documenten blijkt dat zij geslagen en bespuugd is. “Hoe kan zoiets gebeuren en wat wordt er op korte termijn voor dit kind gedaan?” De fractie wil verder van de wethouder weten of de gemeente bereid is breder te onderzoeken of vrijheid van godsdienst (of de vrijheid om niet te geloven) bij zorginstellingen geborgd is.

De vragen komen zeer waarschijnlijk donderdagavond aan bod tijdens een raadsvergadering. De wethouder zal dan ook reageren.

Meer over