Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Feestelijke oplevering project Natuurherstel Grebbelinie

vrijdag 24 mei 2024, 12.47
door Lisa Mooijman
De Renswoudense wethouder Kees Eskes was woensdag aanwezig in Leusden bij de feestelijke oplevering van het project Natuurherstel aan de Grebbelinie. Ook in Renswoude is aan het project gewerkt.
Feestelijke oplevering project Natuurherstel Grebbelinie
© Wikimedia Commons

Dit was de afsluiting van een vijfjarig project van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Daarbij werd 34 kilometer aan natuur op de Grebbelinie hersteld. Een deel daarvan gebeurde in Renswoude. Tijdens de bijeenkomst wast er een presentatie en toespraken. Daarna wandelde de groep over de Grebbelinie richting De Bruinenburgersluis.

De Grebbelinie is een van de best bewaard gebleven verdedigingslinies van Nederland, en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De linie is 34 kilometer lang en strekt zich uit tussen de Gelderse Vallei en Eemland. Daarmee is dit een belangrijke ecologische verbindingslijn voor verschillende dieren.

Kenmerkend voor de Grebbelinie is de combinatie van verschillende natuurlijke leefomgevingen dicht bij elkaar. Droog en vochtig bos op de liniedijk in combinatie met verschillende graslanden en stromend water. Dit maakt het een ideaal leefgebied voor dieren zoals reeën, dassen, otters en boommaters die in de beschutting van de dijken makkelijk van het ene naar het andere leefgebied kunnen bewegen. Maar ook voor amfibieën en insecten. Vleermuizen vinden hier voedsel en schuilplaatsen in oude boomholtes en de bunkers langs de Liniedijk.

Meer over