Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Extra brug van Bruggenbank kan files Rijnbrug Rhenen oplossen

woensdag 27 maart 2024, 17.50
door Lisa Mooijman
Culemborg heeft een mooie tweedehandse brug gekregen via Rijkswaterstaat via de Bruggenbank. Een groepje inwoners van Rhenen en Buren wil dat ook om zo snel een nieuwe Rijnbrug te krijgen.
De drie initiatiefnemers die vervanging voor de Rijnbrug in Rhenen willen via de Bruggenbank
© Hendrik van Nellenstijn

De initiatiefnemers, Geertje Wiesenekker, fractievoorzitter van Rhenens Belang, Christiaan de Lange van lokale partij PCG in Buren en Rhenenaar Hendrik van Nellestijn, willen dat de gemeente gebruikmaakt van www.nationalebruggenbank.nl om snel tot een oplossing te komen voor de verouderde Rhenense Rijnbrug. “Er wordt al jaren gepraat over een nieuwe Rijnbrug, tot nu toe zonder resultaat,” schrijft de groep. “De afgelopen jaren is te veel geld uitgegeven aan niet uitgevoerde plannen om de brug aan te passen aan de eisen van de tijd. Tot op heden is dit weggegooid geld. Intussen nemen de problemen met de Rijnbrug, zoals de hoeveelheid verkeer en daarmee fileproblemen, alleen maar toe.”

De initiatiefnemers voeren de druk op de gemeente verder op met een concrete suggestie voor een circulaire brug. Op de bruggenbank-website worden overbodige bruggen aangeboden en daarop staat momenteel de Suurhoffbrug. Deze zou kunnen dienen als extra vaste oeververbinding om de huidige Rijnbrug te ontlasten. De groep heeft al een aantal suggesties voor plaatsen waar deze brug kan komen. Zo moet nog voor de aangekondigde grootschalige woningbouw van ruim 65.000 woningen in de twee regio’s die deze brug verbindt de capaciteitsproblemen opgelost hebben.

“De lokale leefbaarheid in de woonomgeving van de Rijnbrug is onvoldoende,” stelt Hendrik van Nellestijn. “De economische schade door fileproblematiek is groot en fijnstof door verkeersintensiteit is slecht voor de gezondheid. Er is sprake van onnodige hoge stikstofuitstoot door de files. Zeker in het licht dat het inwonertal in de Betuwe en FoodValley de komende tien jaar fors zal stijgen, moeten we nú een oplossing bieden.”

Een brug is naast een verkeersobject volgens de groep ook een veiligheidsobject. Veiligheidsrisico’s zoals wateroverlast, maar ook de te lage waterstand van 2023 met uitval van pontveren levert extra risico’s op. Met een extra brug zijn die problemen opgelost.

Meer over