Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Ede wil snelle actie in actief beheer wolven

donderdag 07 maart 2024, 21.01
door Lisa Mooijman
De gemeenteraad van Ede wil zelf verantwoordelijkheid nemen rond beheer van wolven omdat de wetgeving achterblijft. Een motie die actief beheer van wolven bepleit werd donderdagavond met 25 stemmen voor en 13 tegen in de Edese gemeenteraad aangenomen. Ede krijgt daarin steun van de provincie.
Beeld uit de film ‘Wolf’
© Cees van Kempen

De motie van SGP en CDA is vooral bedoeld als “schreeuw naar de provincie om te komen met een beheerplan voor de wolf”. Edese partijen vinden dat alleen preventie daarbij niet genoeg is. Veehouders moeten volgens de partijen ook andere maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat hun dieren niet worden aangevallen door wolven.

“De wolvenpopulatie groeit en de aanvallen door wolven nemen steeds agressievere vormen aan,” stellen de partijen in de motie. “De komst van de wolf zorgt in toenemende mate voor onrust onder (hobby)veehouders en breder in de Edese samenleving.”

De Edese raad steunt in meerderheid het standpunt in de motie dat er door de hogere bevolkingsdichtheid anno 2024 minder plaats is voor de wolf dan vroeger, en dat overheden de taak hebben (landbouw)huisdieren in het buitengebied te beschermen.

De gemeente wil in elk geval alle vormen van preventief beheer en populatiebeheer uit provinciaal beleid en uit een internationaal wolvenplan meteen implementeren in de beheerplannen van Edese natuurgebieden.

Steun van provincie Gelderland

De gemeente krijgt in haar standpunt steun van de Gelderse Provinciale Staten. Daar werd eerder vandaag duidelijk dat het bestuur ook grenzen wil stellen aan de wolf door betere preventie, probleemwolven aan te pakken en op termijn populatiebeheer.

Gelderland is daarmee de eerste provincie die zelfstandig beleid opstelt om probleemwolven beter aan te pakken. Gedeputeerde Harold Zoet: “De wolf is een beladen onderwerp, met nadrukkelijke voor- en tegenstanders, goed daarom dat de raadpleging in het Gelders parlement zo zorgvuldig is verlopen.”

De provincie is met de faunabeheereenheid in overleg over de uitvoering van het praktisch beheer van probleemwolven. Als dit plan er ligt, wil de provincie zorgen dat er een vergunning komt voor héél Gelderland, om probleemwolven aan te pakken. Als er zich in de tussentijd incidenten voordoen, dan zal de provincie voor die individuele gevallen een vergunning afgeven.

Subsidie wolfwerende maatregelen

Half april gaat de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen gelden voor heel Gelderland en alle houders van weidedieren. Binnenkort nemen Provinciale Staten een besluit over het voorstel om drie miljoen euro extra uit te trekken voor de dekking van extra kosten van de verruimde subsidieregeling. De provincie en gemeenten gaan door met het voorlichten en ondersteunen van inwoners en dierhouders.

Het Gelders bestuur lobbyt intussen ook bij de regering om de beschermde status van de wolf omlaag te krijgen. De provincie stuurde deze week een brief naar minister Van der Wal en Adema om de zorgen van inwoners over te brengen en ze op te roepen om werk te maken van een lagere beschermde status van de wolf. Op 2 april gaat gedeputeerde Zoet met een Gelderse vertegenwoordiging een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer.

Meer over