Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Besluit over snelheid N224 Ede uitgesteld

vrijdag 29 maart 2024, 9.34
door Lisa Mooijman
De snelheid op de N224, die onder andere langs de Ginkelse Heide en de nieuwe parkeerplaats bij Juffrouw Tok loopt, moet terug naar 60. Dat stelden GroenLinks en PvdA eerder deze maand in schriftelijke vragen aan de provincie Gelderland. De provincie stelt beantwoording uit omdat er meer tijd nodig is voor overleg met projectleiders.
De NB224 door de Ginkelse en Eder Heide
© Pim van ’t End

Wel staat de kwestie op de agenda van de Statenvergadering van 6 april. De partijen stellen in de Statenvragen dat de huidige tachtig kilometer per uur op de provinciale weg tussen Ede en Arnhem veel te snel is. Dat geldt zeker nu de nieuwe parkeerplaats naast Juffrouw Tok in gebruik is en de parkeerplaatsen aan de overkant bij de Schaapskooi en het Airbornemonument worden opgeheven.

Leonie Jorna van de provinciale fractie van GroenLinks en Judith Tenbusch van PvdA Gelderland, maken zich ook zorgen om de vele aanrijdingen van wilde dieren in het gebied waar de weg doorheen gaat. Op de N224 vonden in het verleden veel wildaanrijdingen plaats. Zo werden in 2020 op de N224 in totaal 73 wilde dieren doodgereden.

De snelheid op de N224 is al ter hoogte van de wijk Kernhem eerder al verlaagd naar 50 km/h om de verkeersveiligheid te verhogen en overlast te beperken. Daar staan nu ook flitspalen zodat er ook daadwerkelijk langzamer gereden wordt. Met de herinrichting van de weg langs de Ginkelse heide worden ook een aantal kruispunten aangepast om veiliger en overzichtelijker te maken. “Maar om het echt veiliger te maken, is het van belang om de snelheid op de weg te verlagen naar 50 of 60km/u,” stellen de Statenleden in de brief. “De weg N224 blijft tot nu toe echter een 80 km-weg en daarmee onveilig en niet passend bij de hoeveelheid verkeer en de ligging van de weg.”

De Statenleden willen weten hoeveel wildaanrijdingen er in 2023 zijn geweest op de N224 en hoeveel wild er is aangereden in en op andere N-wegen in en rondom het Veluwegebied en op welke momenten de meeste wildaanrijdingen plaatsvinden.

Ze willen een uitspraak van het provinciale college (Gedeputeerde Staten) dat het verlagen van de snelheid op de N224 direct bijdraagt aan de verkeersveiligheid van de weg, zowel voor mens en dier, de natuur en biodiversiteit.

De Edese wethouder Van der Schans zei eerder ook al dat de gemeente graag een snelheidsverlaging ziet op de N224. De vraag is volgens de Statenleden of de provincie bereid is hieraan mee te werken en zo ja, op welke termijn.

Meer over