Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Zeker twee flats in Ede-Zuid gesloopt in 2028

donderdag 16 mei 2024, 11.01
door Lisa Mooijman
Over vijftien jaar moet de plek van de hoogbouw in Ede Zuid een groene en veilige wijk zijn. Daarvoor worden in elk geval twee flats gesloopt en anderen opgeknapt. De gemeente Ede en woningcorporatie Woonstede hebben grote plannen, maar dat veroorzaakt ook veel onrust en vragen onder de bewoners.
Gemengde reacties op sloop- en renovatieplannen Ede-zuid
© Gemeente Ede

Volgens de gemeente en Woonstede wordt het tijd om de buurt flink aan te pakken. Woonstede wil in elk geval in 2028 starten met de sloop van de Van Eekelenflat (die van de enorme pegasus-muurschildering) en de Merlijnflat en daar nieuwe woningen terugbouwen. De andere flats worden gerenoveerd.

De bewoners zijn hier deze week over geïnformeerd. Bewoners en omwonenden worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen. De komende jaren worden bewoners stapsgewijs betrokken, maar of ze kunnen terugkeren naar de wijk of waar ze dan heen moeten is nog niet duidelijk.

Volgens een brief die rondgaat aan de bewoners wordt de eerste flat al in 2028 gesloopt. Uit reacties op Facebook blijkt dat vooral het slopen in tijden van grote woningnood niet in goede aarde valt.

Wethouder, Jan Pieter van der Schans stelt echter dat er iets moet gebeuren. “Hoogbouw Ede-Zuid is een gebied waar veel mensen met plezier wonen, maar ook een plek met veel werkloosheid, schuldenproblematiek en taalachterstanden. Met het nieuwe programma Hart voor Hoogbouw Ede-Zuid willen we de sociale problemen aanpakken en de leefomgeving verbeteren.’’

Het gebied bestaat uit 8 flats waarin ongeveer 2300 mensen wonen en een scholencluster van drie scholen aan de Van der Hagenstraat. De flats zijn in de jaren ‘70 aan de rand van Ede gebouwd, maar inmiddels volledig onderdeel van de stad. De ongeveer 930 woningen zijn grotendeels eigendom van Woonstede.

Directeur-bestuurder Woonstede, Marco de Wilde: “We realiseren ons dat de aankondiging van dit programma ook onzekerheid oplevert voor onze huurders. Een deel van de huurders heeft nu gehoord dat ze op termijn moeten verhuizen. Tegelijkertijd moeten de plannen voor nieuwbouw of renovatie nog gemaakt worden. De plannen zullen stap voor stap concreter worden. Ondertussen gaan we ons inspannen om op korte termijn zichtbare verbeteringen in de wijk door te voeren. Het gebied wordt schoner, rattenoverlast bestrijden we en samen met de huurders werken we aan meer ontmoeting en sociale verbinding.’’

Detail van de muurschildering aan de Van Eekelenflat, in 2022 gemaakt door Nina Valkhoff – Foto: Astrant Ede

Meer over