Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Wethouder Karin Bijl: ”Wij hebben goede stappen gezet in het LHBTIQ+-beleid”

maandag 24 oktober 2022, 14.28
door René Hazeleger
“Sinds de gemeente Ede regenboog gemeente is, zijn er diverse activiteiten geweest, met ondermeer de Ede Pride en is er vervolg gegeven aan het beleid wat hoort bij de status als regenboog gemeente.” Dit laat wethouder Karin Bijl namens het college van burgemeester en wethouders van Ede weten in antwoord op raadsvragen van Sam Elfvering van D66, Gabriëlle Hazeleger GemeenteBelangen Ede, Robin Bongers-Carmaoui van GroenLinks Ede en Boyce de Jong PvdA.
Regenboogbankje Ede opnieuw beklad: daders aangehouden
© Gemeente Ede

In antwoord op gestelde vragen laat wethouder Karin Bijl weten: ”Er zijn verschillende gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Regenbooggemeenschap. Op 17 mei 2022 (IDAHOT) is er een informatieve en sociale bijeenkomst voor de Regenbooggemeenschap georganiseerd. Op de hoek van de Grotestraat en de Molenstraat is een Regenboogbank gerealiseerd. De gemeente Ede heeft meegewerkt aan de tentoonstelling ‘Love is Love’ in Ede Centrum. De gemeente steunt de activiteiten van Fierce voor lhbtiq+ jongeren, onder andere met een subsidie. De gemeente heeft meegewerkt aan de Pride, onder andere met een subsidie. De gemeente hangt de Regenboogvlag uit op IDAHOT en Coming Out Day. Op haar (social) media besteedt de gemeente Ede regelmatig aandacht aan het thema en de activiteiten van en voor de lhbtiq+ gemeenschap. Ook in haar beeldcommunicatie laat de gemeente op onnadrukkelijke wijze verschillende relatievormen zien. De gemeente Ede is gastgemeente geweest voor de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme toen deze een ‘town hall sessie’ organiseerde over het thema lhbtiq+-discriminatie. De meldingsbereidheid vanuit de lhbtiq+-gemeenschap is helaas laag. Daarom is het moeilijk een kwantitatief onderbouwd beeld te krijgen. Wel hebben de provincies Gelderland en Overijssel in 2021 onderzoek laten uitvoeren door Vizier Oost en de Radbouduniversiteit (Welzijnsonderzoek lhbtiqa+ Gelderland en Overijssel). Dit onderzoek vindt u hier. In de tweejaarlijkse inwoner enquête ‘Inwoners aan het woord’ zal dit thema in 2022 meegenomen worden. Dat kan bijdragen aan een beter onderbouwd kwantitatief beeld”.

De vier raadsleden wilden weten welke stappen er concreet zijn genomen nadat Ede regenbooggemeente werd. Ook willen de vier partijen weten: ”Welke stappen zijn er gezet specifiek op het gebied van de veiligheid en de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in Ede?” ”Het thema veiligheid is zowel bij de politie als bij de afdeling Toezicht nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Tijdens de afgelopen Pride was ook ‘Roze in blauw’ aanwezig op de informatiemarkt. Met politie en toezicht is ook afgesproken dat deze extra alert zijn op dit thema. Daarnaast dragen door de gemeente ondersteunde activiteiten van onder andere Fierce en de Pride bij aan de sociale acceptatie. De gemeente blijft samen met de vertegenwoordigers van de lhbtiq+-gemeenschap en anderen (politie, kerken, maatschappelijke organisaties) zoeken naar manieren om ‘de regenboog’ en het thema lhbtiq+ zichtbaar en bespreekbaar te maken. Onder andere storytelling kan daarbij een succesvol middel zijn. De gemeente onderzoekt momenteel samen met de vertegenwoordigers van de lhbtiq+-gemeenschap naar manieren om de verhalen uit en over deze gemeenschap meer aandacht te geven. Wij komen daar in 2023 op terug”, reageert wethouder Karin Bijl op de vragen.

In een reactie op de beantwoording door het Edese college laat raadslid Sam Elfvering op twitter weten: ”Geen antwoord op de vraag: Hoe worden geloofsgemeenschappen betrokken bij het doel om de acceptatie en de veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap te versterken? Raadsvragen deel 2 zijn in de maak”.

Meer over