Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

VSO De Blink Veenendaal blij met overleg wethouder: nu oplossing nog

woensdag 21 februari 2024, 15.29
door Lisa Mooijman
Het bestuur van so ven vso de Blink in Veenendaal is blij met het constructief met de onderwijswethouder over de penibele situatie rond de huisvesting. Een concrete oplossing is er echter nog niet.
Praktisch onderwijs op de Blink Veenendaal
© De Blink Veenendaal

Eerder deze maand stuurde het bestuur van de school voor zowel speciaal basis- als voortgezet speciaal onderwijs een brandbrief. Vanwege de groei van het aantal leerlingen heeft de school dringend huisvesting nodig, maar krijgt die tot nu toe niet.

“Na het verschijnen van deze raadsbrief hebben we een constructief overleg gevoerd met de wethouder onderwijs,” schrijft Hennie Loeffen, lid College van Bestuur van de overkoepelende Onderwijsspecialisten in een reactie op het overleg. “Daarin kregen we duidelijk het gevoel dat de gemeente Veenendaal meer begrip en inzicht krijgt in de ontstane situatie en bereid is om met ons naar passende oplossing te zoeken voor de problematiek van de huisvesting van de Blink so en vso. Dit voor de korte en lange termijn. Dit begrip is wederzijds, ook wij begrijpen dat deze ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende huisvestingsvragen ingewikkeld zijn. We trekken dan ook graag samen op naar een passende oplossing.”

Ruimtegebrek

De school is sinds 2018 met de gemeente Veenendaal in gesprek over de groei van het leerlingenaantal. Die groei zit zowel in het so (kinderen in de basisschoolleeftijd) als in het vso (jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs). Al vanaf de eerste gesprekken stelde de gemeente volgens Loeffen de vraag waarom de school leerlingen van zowel binnen als de directe omgeving van Veenendaal, niet kunnen verwijzen naar de scholen in de regio. Maar ook die scholen hebben ruimtegebrek.

“Als schoolbestuur hebben wij een verantwoordelijkheid om de leerlingen die zijn aangewezen op ons onderwijs, een plaats te bieden,” schrijft het bestuur. “Het is dan ook jammerlijk dat gesuggereerd wordt dat wij, bijna vanuit een soort bedrijfsmatig oogpunt, besluiten om een nieuw aanbod te starten in Veenendaal. Wij doen dit alleen omdat er een duidelijke behoefte bestaat vanuit de vraag van ouders en leerlingen in Veenendaal en omliggende gemeenten. Het gesprek hierover met de gemeente is eind 2021 gestart.”

Een van de knelpunten is volgens het schoolbestuur verouderde regelgeving waar de gemeente Veenendaal zich op baseert. Die dateert nog van voor de invoering van de wet passend onderwijs, en bovendien zijn intussen de wettelijke regels voor het aantal vierkante meters dat voor een dergelijke school nodig is, aangepast. “Het blijft een landelijk probleem dat er voor so-vso scholen en dislocaties geen rekening wordt gehouden met een vaste voet en voldoende ruimte voor praktijklokalen. De gemeente Veenendaal wil de verordening in de komende periode aan gaan passen. Op dit moment wordt er echter nog gerekend met een verouderde systematiek en geheel geen rekening gehouden met de functionele mogelijkheden van de bestaande gebouwen. Wij vinden dat niet correct en geen recht doen aan onze doelgroep leerlingen. Wij hopen dat hier in de komende gesprekken over de aanpassing van deze verordening meer passende afspraken over gemaakt kunnen worden.”

Al met al lijkt het erop dat De Blink pas richting 2030 kan beschikken over een nieuwe locatie, maar de school kan zo lang niet wachten, schrijven ze in de brief. “Wij kunnen en willen niet anders dan samen met deze gemeenten komen tot passende oplossingen. Zouden we dit niet doen, dan zou het aantal thuiszittende leerlingen enorm gaan groeien. Wij zijn immers een ‘bodemvoorziening’. Leerlingen hebben geen andere keuze wanneer ze zijn aangewezen op onze scholen.”

Aparte school

Er speelt nog iets. Het feit dat de school eind 2022 een aanvraag wilde doen bij het ministerie van OC&W voor een apart administratief nummer (BRIN-nummer) voor de Blink-vso. Dit moet zorgen voor erkenning van de VSO-locatie als eigen school.

Voor die aanvraag is een verklaring van geen bezwaar nodig van het Samenwerkingsverband Barneveld-Veenendaal en de gemeente Veenendaal. Het Samenwerkingsverband gaf de verklaring direct af, maar de gemeente Veenendaal deed dit niet, en vond dat zij daarmee zou erkennen dat de school een eigen gebouw zou verdienen.

Volgens de school heeft de afgifte van een dergelijke verklaring wettelijk gezien geen enkele invloed op de rechten van deze schoollocatie. De school ziet de toestemming graag alsnog komen.

De situatie is acuut volgens de school en vraag dus ook om een snelle oplossing. De brief komt aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 februari.

Meer over