Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Voorlopig streep door bouw bedrijfspanden Rijksstraatweg 35 Elst

vrijdag 07 juni 2024, 14.48
door Lisa Mooijman
Of er aan de Rijksstraatweg 35 in Elst nieuwe bedrijfspanden mogen komen is nog maar de vraag. De Commissie Bezwaarschriften maakte in een uitspraak eerder deze week in elk geval gehakt van het vorig jaar gegeven akkoord op de plannen door de gemeente.
Het huidige pand aan de Rijksstraatweg 35 in Elst (Ut)
© Huispedia

Het besluit leidde tot grote vreugde bij de bezwaarmakers, die de zaak bij de commissie aanhangig hadden gemaakt. De gemeente heeft op grond van slecht onderbouwde plannen het akkoord gegeven, stelde de commissie in de uitspraak. En oordeelde: “Het college heeft geen eenduidige berekening overgelegd over het bebouwingspercentage. Ter zitting erkende het college dat de woning moet worden opgeteld bij het bebouwingspercentage, wat niet is gebeurd ten tijde van de verlening van de vergunning. Aangezien het college niet heeft kunnen aantonen hoe de berekening is uitgevoerd, kan de commissie niet vaststellen dat voldaan wordt aan het bebouwingspercentage. Er dient door het de gemeente een eenduidige berekening te worden gemaakt.”

Het gebied heeft een woonbestemming, stellen de zeven bezwaarmakers van wie het beroep ontvankelijk werd verklaard. En daar past dus geen intensieve bedrijvigheid in. Het bezwaarcollege gaf de Elstenaren daarin gelijk. De gemeente moet dus een nieuw plan maken en de proceskosten aan de bezwaarmakers vergoeden.

Bedrijfsgebouwen

Het gevelde oordeel gaat om het besluit van 5 december 2023 van het Rhenense college van burgemeester en wethouders. Die ging akkoord met de bouw van drie bedrijfsgebouwen met 9 units op een plek waar nu slechts een pand staat. Volgens de Commissie Bezwaarschriften is het onder de huidige regels en de bestemming van het adres in Elst zeker niet de bedoeling dat er zo veel bebouwing met een flink aantal parkeerplaatsen op dit adres komt.

Het is nog niet bekend welke bedrijven de units zouden willen huren. Tijdens een hoorzitting in april waren naast de bezwaarmaker wel de vergunninghouder en een vertegenwoordiger van het Rhenense college aanwezig. Alle adviezen en bezwaren die uit die bijeenkomst kwamen heeft de bezwaarcommissie meegenomen in het advies.

Tegen het besluit is nog wel beroep mogelijk, maar dan wordt het een rechtszaak. Of de gemeente dat gaat doen is nog niet bekend.

Meer over