Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Volop kansen stikstofreductie FoodValley

donderdag 18 april 2024, 11.10
door Lisa Mooijman
Boeren hebben veel mogelijkheden om de uitstoot van stikstof en andere emissies uit hun stallen te verlagen. Dat blijkt uit metingen bij twintig bedrijven van het voorbije jaar door het bedrijvenmeetnetwerk Regio Foodvalley.
Volop kansen stikstofreductie FoodValley
© johantimmers.nl

Twintig agrarische bedrijven sloten zich in 2023 vrijwillig aan bij het meetnetwerk. Emissies uit de stallen werden continu gemeten. Het meetnetwerk legde forse verschillen bloot. De uitstoot kan in stallen met dezelfde diersoorten tot wel een factor drie verschillen. “We meten uitschieters naar boven en naar beneden’’, vertelt Albert Winkel, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. “Dat biedt perspectief voor het verlagen van emissies. Bedrijven die meer uitstoten kunnen leren van bedrijven die minder uitstoten.’’

Zelf aan de knoppen

Dat beaamt Wim Brouwer, voorzitter van LTO Noord in de Gelderse Vallei. Het mooie is dat het meetnetwerk direct zichtbaar maakt wat boeren in de stallen doen. We gaan dan ook het komende jaar gebruiken om te kijken welke maatregelen in de stallen goed werken. Aanpassingen in het voer bijvoorbeeld, het vaker afdraaien van mestbanden, of toevoegen van bepaalde stoffen aan de mest. We kunnen zo als boeren zelf aan de knoppen zitten om onze emissies te verlagen.’’

Overheden kunnen met behulp van het meetnetwerk toewerken naar ‘doelschriftvergunningen’. Jan Pieter van der Schans, wethouder in Ede: “De huidige vergunningverlening gaat uit van de uitstoot die een bepaald stalsysteem op papier heeft. Met het meetnetwerk kunnen we emissiebudgetten gaan vergunnen. Zo kunnen we veel beter en per gebied kijken welke emissies verantwoord zijn. Bijkomend voordeel is dat de boer zelf, op basis van vakmanschap bepaalt hoe hij onder het emissieplafond blijft.’’

Regio Deal Foodvalley

Het bedrijvenmeetnetwerk en het omgevingsmeetnetwerk maken onderdeel uit van de Regio Deal Foodvalley. Dït is een samenwerking tussen rijk en regio om de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Samen werken ze aan toekomstbestendige landbouw, gezonde voeding voor iedereen en versterking van de kennis en innovatiekracht in de regio.

Meer over