Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Voedselbos Scherpenzeel onzekerder: college blijft NEE zeggen

woensdag 29 mei 2024, 7.43
door Lisa Mooijman
Het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel blijft nee zeggen tegen de komst van een voedselbos aan de Barneveldsestraat. Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen van PRO Scherpenzeel.
Voedselbos Scherpenzeel onzekerder: college blijft NEE zeggen
© Omroep Gelderland

“Deze aanvraag zit op een perceel cultuurgrond waar geen bebouwingsmogelijkheden bestaan. Met het verlenen van de vergunning zou een perceel cultuurgrond worden opgegeven. Dat is niet wenselijk,” stelt het college in antwoord op vragen van de partij.

Wat is er aan de hand?

In 2020 werd het perceel gekocht door Vital van Looveren en Nico Vink. De twee willen daar een voedselbos aanleggen. Door de combinatie van het aanplanten van eetbare planten, bomen en struiken moet een zelfredzaam, onderhoudsarm systeem ontstaan. Daaruit kun je oogsten en tegelijk vergroot het de biodiversiteit, vinden de initiatiefnemers.

Diverse plannen die de initiatiefnemers bij de gemeente indienden stuitten sinds de start van het plan telkens op een ‘nee’. Volgens het college passen de plannen steeds niet in het bestemmingsplan ‘agrarisch met waardenlandschap’. De situatie zit daardoor al jaren vast. En ook de vragen van PRO Scherpenzeel leiden dus tot de zelfde weigering.

Groot bezwaar is steeds dat de initiatiefnemers onder meer ook educatieve activiteiten voor scholen op het terrein willen organiseren. Naast het bos moet er volgens hen een overkapping komen met zonnepanelen, sanitaire voorzieningen en een koel-kelder. En dat is dus absoluut niet de bedoeling.

In antwoord op vragen van PRO Scherpenzeel stelt het college dat ze in de lijn handelen van beleid dat de gemeenteraad jaren eerder zelf vaststelde. Zo staat in de omgevingsvisie dat landbouwgrond behouden moet blijven voor boerenbedrijven. In Scherpenzeel Noord staat volgens de raadsbesluiten de agrarische sector centraal, maar ook andere grote ruimtevragers (zoals de energietransitie) zullen hier een plaats krijgen. De ruimte kan volgens burgemeester en wethouders maar één keer gebruikt worden. Het belangrijkste bezwaar is wel dat de huidige aanvraag op een perceel zit met bestemming Agrarisch met waarden – landschap. Dan mag je absoluut niet bouwen.

Autoverkeer

Het college voorziet ook overlast van bezoekers aan het bos die niet alleen uit Scherpenzeel zelf zullen komen maar ook uit omliggende plaatsen. En veel van die mensen komen met de auto, met overlast tot gevolg. “Dit stoppende en remmende verkeer verslechtert de al slechte verkeerssituatie op de Barneveldsestraat. Het betrokken perceel is daarom geen geschikte locatie,” stelt het college. “We willen het beschikbare (onbebouwde) agrarische areaal behouden voor agrarisch gebruik. Een voedselbos is geen bedrijfsmatige benutting van landbouwgrond die daarvoor geschikt moet blijven. We willen het risico dat het voedselbos aangewezen wordt als natuur en de gevolgen daarvan voor omliggende bedrijven voorkomen.”

Het huidige beleid biedt volgens burgemeester en wethouders daarom geen ruimte voor de ontwikkeling van een voedselbos. En dus blijft het antwoord nee. Intussen loopt er nog een juridische procedure tegen het collegebesluit. Die zaak moet nog dienen bij de rechtbank. Verder is ook nog niet duidelijk wat PRO Scherpenzeel en de gemeenteraad met het collegebesluit gaan doen.

Meer over