Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Voedselbos Scherpenzeel nog steeds onzeker

dinsdag 23 april 2024, 16.58
door Martin Both, Florence van der Molen
Een voedselbos past niet in de wensen van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Scherpenzeel om landbouwgrond voor boerenbedrijven te behouden. Daarom werkt het college niet mee aan het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een voedselbos op een perceel aan de Barneveldsestraat.
Voorbeeld van een Voedselbos: Landgoed Doornik
© Wikimedia Commons

In 2020 werd het perceel gekocht door Vital van Looveren en Nico Vink. De initiatiefnemers hebben met het voedselbos voor ogen dat de combinatie van het aanplanten van eetbare planten, bomen en struiken een zelfredzaam, onderhoudsarm systeem ontstaat, waaruit geoogst kan worden en de biodiversiteit vergroot.

De initiatiefnemers willen er onder meer ook educatieve activiteiten voor scholen gaan organiseren. Naast het bos moet er volgens hen een overkapping komen met zonnepanelen, sanitaire voorzieningen en een koel-kelder. Inmiddels is er een omvangrijk dossier ontstaan met meerdere vergunningsaanvragen, dwangsommen en bezwaarprocedures.

Dwangsommen

Diverse planopzetten van de eigenaren leidden ertoe dat het telkens niet paste binnen het bestemmingsplan met de bestemming: ‘agrarisch met waardenlandschap’. Op grond van het bestemmingsplan mag er geen bebouwing plaatsvinden, mogen er geen activiteiten plaatsvinden en materialen worden opgeslagen.

Daarbij leidde de constatering dat er toch een toiletunit, een caravan en een buitenopslag op het terrein waren geplaatst, tot een handhavingsprocedure met het opleggen van dwangsommen. Naast het bezwaar maken tegen het afwijzen van de vergunningsaanvragen, gingen de initiatiefnemers ook in beroep tegen het handhavingsverzoek, maar ze kregen uiteindelijk zowel bij de gemeentelijke Bezwaarschriftencommissie als recent bij de rechtbank in Arnhem nul rekest.

Vrijwilligers

Februari dit jaar deden de eigenaren nog een oproep om vrijwilligers te werven voor NLdoet, waarbij 800 bessenstruiken en bomen geplant zouden moeten worden. Het college van b. en w. benaderde hen met het dingende verzoek de actie af te blazen, omdat op dat moment nog niet was besloten of de aanvraag voor een omgevingsvergunning en aanplant in strijd is met het geldend bestemmingsplan.

Controle

Een toezichthouder van de Omgevingsdienst De Vallei heeft inmiddels een controle uitgevoerd op het perceel aan de Barneveldsestraat. “Hierbij is geconstateerd dat er inderdaad aanplant is gedaan en nog andere items op het terrein aanwezig zijn die er niet mogen staan. Hij heeft hierover een rapport opgesteld. Dat wordt dit op moment door de gemeente nog nader bekeken voordat er handhavend wordt opgetreden.’’

Het dossier is nog niet gesloten, want de gemeente Scherpenzeel heeft het collegebesluit volgens de eigenaren van het perceel nog niet officieel medegedeeld. De initiatiefnemers gaan zich daarna naar eigen zeggen nog met een jurist beraden op een reactie en ook zijn er vragen gesteld door PRO Scherpenzeel. De lokale fractie heeft de nodige vragen bij het handelen van het college.

Er is geconstateerd dat er inderdaad aanplant is gedaan en nog andere items op het terrein aanwezig zijn die er niet mogen staan

Toezichthouder Omgevingsdienst De Vallei

Meer over