Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Voedsel behoudt centrale plek in Mauritskazerne

dinsdag 02 juli 2024, 15.24
door Florence van der Molen
Ondanks dat de World Food Experience niet meer gerealiseerd wordt, blijft het thema voedsel een belangrijke plek houden in de nieuwe plannen voor de Mauritskazerne. Die zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het voorstel biedt een oplossing voor de financiële en contractuele verplichtingen tussen partijen en biedt een passende invulling aan de kazerne op korte termijn.
Mauritskazerne
© Wikipedia

Daarmee kan de Mauritskazerne een plek worden waar voedselgerelateerde bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen, waar voedseleducatie is en waar exposities over voedsel gehouden kunnen worden.

Volgens het plan dat zorgt voor levendigheid, ontmoeting en interactie, komt er in de kazerne een ‘kidsproof’restaurant. Op de menukaart staan lokale ingrediënten en streekproducten.

Centrale rol

“Met deze ingrediënten krijgt de Mauritskazerne een centrale rol op het WFC-terrein”, stelt wethouder Bram van der Beek. “De inhoud sluit heel goed aan op de doelstellingen die we voor ogen hebben voor het gebied. Bovendien biedt dit plan de kans om op hele korte termijn daadwerkelijk aan de slag te gaan”

De motie van de Provinciale Staten zette in december 2023 een streep door de subsidie voor de Food Experience. Nu dat er niet komt, zijn er met de betrokken gemeente, provincie, Stichting WFC Experience en TeKa-groep afspraken gemaakt om het onderling goed af te ronden.

Gemeenteraad

“Tussen alle betrokken partijen is de afgelopen maanden intensief overleg”, aldus Van der Beek. “Dat heeft geresulteerd in een oplossing die in mijn ogen recht doet aan alle partijen. Een mooi resultaat dat ons behoedt voor mogelijk jarenlang juridisch getouwtrek”.

Het nieuwe plan en de afspraken over de afwikkelingen van de Food Experience worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die daar ‘wensen en bedenkingen’ over kan indienen. Naar verwachting wordt het onderwerp in september opnieuw in de gemeenteraad besproken.

Meer over