Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Twee illegale kroegen en een illegaal appartement aangetroffen in Woudenberg

maandag 19 februari 2024, 14.46
door Arjan van Steen
Op vrijdag 16 februari heeft de gemeente Woudenberg tijdens een integrale controle twee illegale kroegen en een illegaal appartement in een bedrijfspand aangetroffen. Tijdens de controle, die de gemeente samen met de politie, toezichthouder en het ondermijningsteam van het RIEC Midden Nederland uitvoerde werden vier locaties gecontroleerd.
Gemeentehuis Woudenberg
© Gemeente Woudenberg

Bij een integrale controle wordt op verschillende vlakken gecontroleerd of de wet- en regelgeving goed wordt nageleefd en kijken de toezichthouders en controleurs elk vanuit hun eigen specialisme naar de situatie in en om een pand. Dit kan bijvoorbeeld gaan over brandveiligheid, over bewoning of ondermijning. Deze controles worden uitgevoerd om criminele activiteiten te signaleren en onveilige of overlast gevende situaties tegen te gaan.

Burgemeester Jansen: “Deze integrale controle heeft haar nut direct bewezen. Dat er maar liefst twee illegale kroegen zijn aangetroffen, geeft aan dat ook in Woudenberg een onwenselijke parallelle onderstroom actief is. Het ondermijnt de legale horeca die aan veel wet- en regelgeving moet voldoen. Wij blijven alert op signalen en zullen ook in de toekomst integrale controles organiseren.”

De eigenaren krijgen een last onder dwangsom opgelegd voor de geconstateerde overtredingen. Dit houdt in dat zij binnen een bepaalde termijn de overtredingen moeten oplossen. Als dit na de opgelegde termijn nog niet is gebeurd, wordt de eigenaren een dwangsom opgelegd. Dat is een bedrag dat iemand moet betalen als niet wordt voldaan aan afspraken die zijn opgelegd. Dit bedrag wordt iedere dag dat de overtreding niet wordt opgelost, hoger. Hier zit een maximaal bedrag aan vast. Als dit maximale bedrag bereikt is, gaat de gemeente over tot last onder bestuursdwang. De gemeente gaat dan zelf over tot maatregelen om de overtreding op te lossen.

Bron: Gemeente Woudenberg

Meer over