Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Toegankelijkheidspanel Woudenberg officieel gestart

woensdag 20 maart 2024, 9.58
door Lisa Mooijman
Een inclusiever en toegankelijker Woudenberg voor alle inwoners. Dat is het streven van het onlangs gestarte toegankelijkheidspanel. De panelleden adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over het inclusief en toegankelijk maken van Woudenberg.
Toegankelijkheidspanel bespreekt casus Zegheweg – hoe verhouden toegankelijkheid en duurzaam wegbeheer zich tot elkaar?
© Gemeente Woudenberg

De eerste officiële bijeenkomst in februari leverde al veel concrete verbeterpunten op. Het panel wil daar nu mee verder en zoekt ook nieuwe ideeën.

Inclusief, divers en toegankelijk Woudenberg voor iedereen

Wethouder Moniek van de Graaf: “Mee kunnen én mogen doen gaat over het wegnemen van drempels. Letterlijke drempels, zoals stoepen die niet recht zijn, moeilijke woorden in brieven van de gemeente, maar ook het gevoel hebben niet jezelf te mogen zijn, erbij te horen. Ongeacht of je wel of geen beperking hebt, of welke afkomst, geloof of geaardheid je ook hebt: iedereen in Woudenberg moet mee kunnen doen. Ik ben dan ook erg blij dat er sinds dit jaar een toegankelijkheidspanel actief is in ons dorp. Met hun kennis kunnen we samen echt werk maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.”

Meer over