Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Raad Scherpenzeel verdeeld over motie spreidingswet

dinsdag 20 februari 2024, 13.53
door Florence van der Molen, Martin Both
“Wij roepen het college van burgemeester en wethouders op om geen actieve rol of houding aan te nemen bij de bespreking en uitvoering van de spreidingswet”, luidde de oproep van de VVD en GemeenteBelangen Scherpenzeel fracties aan het college. Daarmee dienden zij een motie in.
Actieweek tegen heling binnen de autobranche in Scherpenzeel
© Logo

De spreidingswet houdt in dat er een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over provincies en gemeenten wordt gerealiseerd.

Of de motie over de spreidingswet door de Scherpenzeelse gemeenteraad wordt aangenomen of verworpen, is nog maar de vraag. Bij de eerst volgende gemeenteraadsvergadering wordt de motie opnieuw in stemming gebracht, omdat bij de vorige raadsvergadering de stemmen net verder kwam dan zeven voor en zeven tegen. Dat kwam doordat een raadslid van het CDA toen niet aanwezig was.

'Lokale democratie buitenspel'

De motie over de spreidingswet werd breed gedeeld, maar ging toch een aantal fracties te ver. “Hiermee kun je het college niet op pad sturen als zij samen met andere gemeenten in regionaal verband moeten zoeken naar een oplossing”, klonk het. “De noodzaak tot opvang van vluchtelingen staat absoluut niet ter discussie”, volgens Floris Valkenburg van de VVD. “Natuurlijk is dat belangrijk en dat zien we ook als onze maatschappelijke taak, mits de omvang en de impact daarvan passend en beheersbaar is in onze gemeente.”

“We hebben echter wel moeite met een wet die de lokale democratie buitenspel zet en gemeenten steeds meer een uitvoeringsorgaan van de Rijksoverheid maken”, vervolgt hij. “We zijn een sociale gemeente met sociale mensen en hebben vluchtelingen met zorg en liefde gehuisvest.” Volgens mede-indiener Henk Brons van GemeenteBelangen Scherpenzeel heeft de gemeente inmiddels aan alle quota gedaan en zelfs meer dan dat. “Steeds passen bij onze gemeente en de mogelijkheden die we hebben. Daarom voelt de spreidingswet niet goed.”

Falend beleid

Valkenburg en Brons constateren in de motie dat de huidige pijnlijke situatie rondom de asielopvang in Nederland is ontstaan door een jarenlang falend landelijk beleid en dat het Rijk nu probeert de daaruit ontstane problematiek bij gemeenten neer te leggen. De twee verwijzen hierbij naar het te vroeg sluiten van diverse grote opvangcentra, de inefficiënte beoordeling van aanvragen en de ontoereikendheid van het toegangs- en uitzettingsbeleid.

Het Nederlandse migratiebeleid is volgens de indieners al een langere tijd onhoudbaar. De spreidingswet beidt daar volgens hen geen enkele oplossing voor. In hun ogen breekt de wet het draagvlak onder de inwoners eerder af dan dat het stimuleert en beperkt het de ruimte voor lokaal beleid van een democratisch gekozen gemeenteraad. SGP-raadslid Maarten Zwankhuizen kon zich in zekere zin vinden in de motie, maar vond ook dat het college met de motie wordt opgezadeld met een onmogelijke opdracht.

We hebben echter wel moeite met een wet die de lokale democratie buitenspel zet en gemeenten steeds meer een uitvoeringsorgaan van de Rijksoverheid maken

Floris Valkenburg (VVD)

Meer over