Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Raad Ede stelt agenda open voor inwoners

donderdag 06 juli 2023, 18.31
door René Hazeleger
Inwoners kunnen nu nog makkelijker een onderwerp agenderen bij de Edese gemeenteraad. Een groep van 350 mensen kan daartoe nu een aanvraag doen via een online formulier, te vinden via www.ede.nl/gemeenteraad, onder het kopje ‘Uw invloed’. Dit maakte burgemeester Verhulst vandaag bekend bij de opening van de raadsvergadering.
Hausse aan moties en amendementen op besteding Edese reserves
© Gemeente Ede

Dit type burgerinitiatief werd begin dit jaar mogelijk door het bijna unaniem aangenomen initiatiefvoorstel van D66, ChristenUnie, GemeenteBelangen, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en DPE. Met het openstellen van het digitale formulier is de nieuwe mogelijkheid volledig opgenomen in de gemeentelijke dienstverlening.

Voorwaarden

Iedere inwoner van de gemeente van 12 jaar kan met tenminste 350 ondersteuningen een aanvraag indienen. Het moet wel gaan over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad horen en die niet recent, of binnenkort al op de agenda staan. De raadsgriffier kan inwoners op dit punt bijstaan.

Uiteindelijk beoordeelt de agendacommissie de aanvraag en plant het in voor een raadsvergadering. In die vergadering kan de indiener ook het voorstel rechtstreeks voor de raad presenteren. Daarna is het aan de gemeenteraad.

Meer over