Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Opvang Oekraïense vluchtelingen gaat naar Lunteren

donderdag 15 februari 2024, 21.28
door Lisa Mooijman
De tijdelijke opvang voor Oekrainse vluchtelingen gaat naar de Klomperweg in Lunteren. De gemeenteraad keurde het voorstel om daarvoor een krediet te verstrekken donderdag goed. In het pand komen 200 vluchtelingen.
Het oude Pro Personapand aan de Klomperweg in Lunteren
© Pro Persona

De verhuizing is nodig omdat Defensie de huidige locatie in Harskamp zelf nodig heeft. Op dit moment biedt Harskamp plek voor 450 Oekraïense ontheemden. Wat er dus met de overgebleven vluchtelingen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het definitieve inrichtingsplan wordt nog aan de raad voorgelegd.

De gemeente financiert de voormalige Pro Personalocatie met dekking vanuit de landelijke regeling ‘bekostigingsregeling Oekraïense ontheemden’. De bedoeling is dat de locatie met vijf verschillende panden op het terrein maximaal tien jaar een opvanglocatie is. Daarna bekijkt de gemeente wat er verder gaat gebeuren. Momenteel staat de hele perceel leeg.

Na de oorlog

In de raad ontstond vooral discussie over wat er gaat gebeuren als de Oekraïners er eenmaal weg zijn. Een aantal partijen wilde de toezegging dat er daarna geen andere opvang zoals een AZC zou komen. Een aantal omwonenden had hierover zorgen uitgesproken.

Een aantal partijen in de raad wilde sowieso meer zekerheid over wat er gaat gebeuren als opvang voor Oekraïners niet meer nodig is. In een amendement bedong de raad dat in principe de vrijgekomen eenheden/appartementen dan beschikbaar komen voor reguliere woningzoekenden, zoals jongeren, starters en senioren met en zonder zorgbehoefte.

De dorpsraden, omwonenden en corporaties moeten dan binnen twee jaar een plan maken en voorleggen aan de raad. Sowieso moet de raad beslissen over elk ander initiatief dan een bestemming voor reguliere woningzoekenden.

Verkeersveiligheid

In de raad klonken ook zorgen over de verkeersveiligheid. Het pand ligt in het bos en de uitrit van het perceel aan de Klomperweg 175 ligt verscholen tussen de bomen en dicht op de bocht van de Bruinhorsterweg. Op de weg is geen verlichting, wat de zichtbaarheid van de uitrit beperkt maakt. Volgens een aantal partijen moeten daarvoor maatregelen worden getroffen. En dat gaat ook gebeuren.

De gemeente gaat haaientanden op het wegdek aanbrengen om te zorgen dat mensen daar stoppen voor ze de weg op rijden. Er komt verder een extra lantaarnpaal in de naastgelegen bocht bij het kruispunt met de Kruisbeekweg.

En als de mensen aankomen krijgen ze naast voorlichting over de verkeerssituatie zo nodig ook de middelen om hun zichtbaarheid te vergroten. Verder plaatst de gemeente dan ook matrixborden die met een smiley aangeven of een weggebruiker te hard rijdt of juist niet.

Meer over