Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Open brief aan burgemeester Verhulst, wethouder van der Beek en college en gemeenteraad over ontruiming tentenkamp

maandag 03 juni 2024, 11.54
door Arjan van Steen
Vanochtend ontvingen wij een open brief gericht aan burgervader Verhulst en wethouder Van der Beek en ‘medeplichtigen/wegkijkers’ over de ontruiming van het daklozen tentenkamp bij Station Ede-Wageningen. De brief is geschreven door Marie-José Urlings. Als redactie hebben wij besloten deze brief op onze kanalen te plaatsen, omdat wij vinden dat het onze taak is om als lokale nieuwsorganisatie ook de stem van de inwoners van de gemeente te laten horen.
Het tentenkamp aan de bosrand achter station Ede-Wageningen
© Freek Steenvoorden

Open brief gericht aan burgervader Verhulst en wethouder Van der Beek en ‘medeplichtigen/wegkijkers’Op een nauwelijks vanaf de weg zichtbaar plekje in het bos, ver van de bebouwing, woonden een aantal daklozen in tentjes. Tien volgens de één, geschat twintig volgens de ‘overheid’. Noodgedwongen woonden ze daar onder erbarmelijke omstandigheden. Geen sanitair, elektriciteit, water of andere voorzieningen. Zoals ‘brood, bed, bad’ voor vluchtelingen en zelfs voor illegale asielzoekers wettelijk zijn verplicht. Illegaal, dat wel, maar er was en is geen alternatief. Nadat de nachtopvang op 1 mei sloot (en pas 1 november weer open gaat), is een aantal mensen letterlijk overgeleverd aan de goden. Nou ja, het overwegend christelijke gemeentebestuur. U, burgemeester René Verhulst (CDA) en u, wethouder B. van der Beek (CU) gaven donderdag 30 mei ‘groen licht’ voor ontruiming één dag later. Om 12.00 uur moest het geïmproviseerde tentenkampje weg zijn. Waar de bewoners naar toe moesten? Daar werd nog over nagedacht, maar vooralsnog was het ‘wegwezen’ en ‘zoek het maar uit’.

Met veel machtsvertoon van zo’n vijftien overheidsdienaren (politie, handhaving e.a.) werden de daklozen (voor zover ze al niet op de vlucht geslagen waren) verjaagd en het geïmproviseerde, armzalige kampementje in razend tempo ontmanteld. Halverwege de middag van vrijdag 31 mei is er letterlijk geen spoor meer van te zien. Anders dan bij de demonstaties bij landelijke universiteiten. Exercitie geslaagd, daklozen verjaagd. Bravo voor het ‘krachtdadig’ optreden van onze gemeentelijke overheid. Schande voor het christelijke gemeentebestuur en haar linkse volgers in de raad.

Las nog even uw column burgervader Verhulst. Onder de noemer ‘kijken met je hart’ (22 mei, Ede Stad) hield u een gloedvol betoog niet alleen verder te kijken dan je neus lang is, maar ook kijken met je hart en roept u op ‘oordeel niet snel, kijk verder, beschadig niet lichtvaardig mensen voor eigen gewin’. U refereert zelfs aan wat u bij de recente herdenkingen zei: Er waren veel slechteriken tijdens WO II, maar er waren miljoenen mensen die het goede deden door met hun hart te kijken’’. Nou is ‘met je hart kijken’ nog geen garantie dan ook het goede te doen. Bleek en blijkt toen en nu.

Weerloze, kwetsbare mensen met veel machtsvertoon verjagen doet akelig denken aan de door u aangehaalde WO II, waarin ‘brave’ Nederlanders voor ‘eigen gewin’ hun Joodse buren aangaven en lieten ophalen en wegvoeren naar vernietigingskampen. Het ontruimen van de woonplek van daklozen, mensen die echt niet uit diepe vreugde in een tentje in het bos leven, is uiteraard niet vergelijkbaar. Maar toch, ook in dit kleine, bijna onzichtbare drama, zijn er hartverscheurende overeenkomsten.

Ik sprak nu en in het verleden dakloze Edenaren. U en meneer Van der Beek ook? Zijn gewone mensen van vlees en bloed, met dezelfde behoeften als ieder ander mens. Een dak boven het hoofd, een redelijk bestaan. Sommigen zijn zo getraumatiseerd door omstandigheden die ze niet konden controleren, slachtoffers van vooral de onverbiddelijke bureaucratie. De regeltjes, het ultieme mandaat van de wet en de handhavers ervan. De zogenaamde beschaving. Er is helemaal niks beschaafd aan het letterlijk ‘het bos insturen van dakloze mensen’, het is vooral beschamend en zeker niet in de geest van wat Jezus zei: ,,Heb elkander lief als jezelf. Doe een naaste niet wat je niet wilt dat jou geschiedt’’ en zo gaf hij nog wel wat meer mooie adviezen.

Zag vanmiddag( (vrijdag j.l.) dat er een fraai tentenkamp is opgezet, vlakbij waar het ‘illegale’ kampje is verwijderd. Zei een van de ‘gevluchte’ tentbewoners: Misschien is dat wel voor jullie gebouwd’’. Wrang grapje, maar hij kon er om lachen. Nog wranger natuurlijk dat er dus wel een omvangrijk tentenkamp voor een festival voor het 50-jarig jubileum van de Scouting is opgezet. Ja, met alle voorzieningen, Dixies, generators en water.

Ben geen activist, maar zou willen dat we eerder van dit onzalige besluit kennis hadden. Dan zouden we, want er zijn zeker medestanders, georganiseerd en collectief protest hebben aangetekend en wellicht zelfs een pad of wegje in het bos bezetten om de ‘troepen’ die hun opdracht – wellicht zelfs tegen wil en dank, hoop ik – kwamen uitvoeren tegen te houden. Maar ook het moment van besluit en bekendmaking, paar dagen voor de uitvoering, was uiteraard bedacht. Geen tijd/gelegenheid nog wat tegenstand te organiseren.

Laat onverlet, burgervader en wethouder (en gemeenteraad, de goeden niet te na gesproken, want die zijn er gelukkig ook), dat jullie mandaat als vertegenwoordiger van de Edese bevolking beperkt, nee gekenmerkt, moet zijn door ‘medemenselijkheid’ en zoals u het zegt: kijken met je hart. Er wordt in Ede, het college en de raad, teveel gekeken naar megalomane projecten (WFC e.d.) die nu al miljoenen kosten en te weinig naar wat de inwoners, alle inwoners, nodig hebben.

Wat ik u, meneer Van der Beek, burgervader Verhulst en alle andere verantwoordelijken wil ‘bidden’ is in navolging van u als burgervader: Kijken met het hart. En hopelijk met diepgevoelde schaamte (maar ben bang dat teveel is gevraagd), megalomane, kostbare projecten (WFC, Akousticum e.d.) even in de ijskast zetten om eigen inwoners en de belangen ervan prioriteit te verlenen. Ook inwoners die niet helemaal in het ‘plaatje’ passen en met wie je niet landelijk kunt scoren (zoals onderdak voor Oekraïners, al is dat natuurlijk ook prima).

Heb u naaste lief als u zelve, zei Onze Lieve Heer en maakte erbij geen onderscheid tussen al zijn naasten. Wens alle betrokkenen en verantwoordelijken wijsheid, compassie en rechtvaardigheid al dan niet met Gods oordeel en voorgeleefde waarden als leidraad,

Marie-José Urlings/ Ede

Meer over