Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Nieuwe plan College Veenendaal voor laagdrempelig bewegen

woensdag 06 maart 2024, 11.16
door Lisa Mooijman
Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe beleidskader sport en bewegen naar de gemeenteraad gestuurd. ‘Samen sterker met Sport’ moet zorgen dat iedereen in beweging komt. In april komt het aan de orde in de gemeenteraad.
Sport en bewegen werkt ook preventief. De gemeente Veenendaal wil hier meer werk van maken.
© SportService

De bedoeling is dat er meer ruimte komt voor een toegankelijk en duurzaam sportaanbod en sterke en vitale sportaanbieders. Zo is er meer ruimte voor de preventieve werking van sport en bewegen.

Een deel van de inwoners in Veenendaal beweegt onvoldoende en heeft overgewicht. Met het nieuwe sportbeleid zet de gemeente daarom in op verhogen van de sportparticipatie. Letterlijk in beweging komen dus, want een sportieve samenleving zorgt voor een gezonde(re) samenleving. Speerpunt zijn vooral inwoners(groepen) die nog onvoldoende in beweging komen. En zorgen dat de buitenruimte uitdaagt tot bewegen.

In de raadsvergadering van april komt het plan aan de orde in de gemeenteraad. Het plan sluit aan op het Nationaal Sportakkoord in 2018 om de sport in Nederland te versterken en de maatschappelijke kracht van sporten en bewegen optimaal te benutten. Het sportbeleid van gemeente Veenendaal was al een uitbreiding op de landelijke ambities.

Wethouder sport Martijn Beek: “Sport en bewegen is belangrijk omdat het niet alleen bijdraagt aan een gezonde levensstijl, maar ook aan sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat sport en bewegen voor iedereen een prachtige kans biedt om jezelf te ontplooien. Ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, achtergrond of vaardigheden. Daarom vind ik het van belang om voor iedereen sport en bewegen zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk te maken.”

Meer over