Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Mogelijke verlenging huisvesting arbeidsmigranten op de KennisCampus

woensdag 15 september 2021, 14.31
door René Hazeleger
Het is op een dinsdagmiddag rond 17:30 uur, vele mensen gaan naar huis of komen naar hun tijdelijke onderkomen. Dit geldt ook voor de arbeidsmigranten die gehuisvest zijn aan de Zandlaan in Ede. Tussen onderwijsinstellingen en portfaciliteiten klinkt op deze iets wat druilige dinsdag middag harde Poolse rap muziek. Bij de ingang staan een paar mannen te roken. In een auto, geparkeerd naast het gebouw, zitten vijf mannen te roken en te drinken. Een beeld wat je niet verwacht op een kenniscampus, maar deze situatie is vaker te zien geweest de afgelopen twee jaar. Ook Daan Weststrate, raadslid ChristenUnie ziet dit tafareel. En vraagt zich hardop af hoe het er van binnen uitziet.
Honderd Oekraïense ontheemden naar Zandlaan Ede
© Google StreetView

Op 10 september 2019 besloot het College van Burgemeester en Wethouders in te stemmen met een aanvraag voor huisvesting van arbeidsmigranten, in het voormalig PTC+ gebouw aan de Zandlaan 27. Het besluit hield destijds in dat in dat het voormalig hostel/leerhotel voor twee jaar gebruikt mocht worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. In ditzelfde besluit is een mogelijkheid opgenomen om de vergunningstermijn met drie jaar te verlengen. Volgens Daan Weststrate waren er wel voorwaarden verbonden aan de verlenging: “Het college stelde als voorwaarde dat het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving moest zijn. Ook dat er een uitgewerkt plan voor een definitieve bestemming van het pand op tafel moest liggen. Of er een evaluatie is geweest en of er een plan ligt, maar ook of het verlengd wordt? Ik weet het niet”.

Een week na het collegebesluit stelde Weststrate ook al raadsvragen: “Net als in 2019 vinden wij van de ChristenUnie dat het gebouw aan de KennisCampus een onderwijsfunctie zou moeten krijgen. Omdat het nu volledig onduidelijk is wat de stand van zaken is heb ik wederom exact twee jaar na het besluit weer raadsvragen gesteld. Ik wil weten hoe het staat met de vergunning, deze gold tot 10 september 2021. Ook wil ik weten of er een evaluatie heeft plaatsgevonden over deze twee jaar waarin in ieder geval de in het besluit opgenomen voorwaarde is meegenomen dat in de afgelopen twee jaar de kwaliteit van de leefomgeving is gewaarborgd? En als die heeft plaatsgevonden wat zijn daar de uitkomsten van? En heeft het college al een besluit genomen om van de mogelijkheid gebruik te maken om de vergunningstermijn met drie jaar te verlengen? Mocht dat het geval zijn hoe is dat met diverse partijen gecommuniceerd? Ook ben ik benieuwd of er een plan ligt vanuit de eigenaar van het pand, kortom is er aan de tweede voorwaarde voldaan? Voorop gesteld wij zijn niet tegen huisvesting van arbeidsmigranten, maar een kenniscampus is toch wel de plek waar onderwijs, sport en ondernemerschap centraal moeten staan. Ik vraag mij ook af, of er in de afgelopen tijd ook gesproken is met de onderwijsinstellingen op de campus. Verschillende onderwijsinstellingen (COG, Het Streek en de CHE) op de Zandlaan reageerden in 2019 niet positief op het nieuws van de functiewisseling van het voormalige gebouw van PTC+ aan de Zandlaan. Zij zagen liever dat het gebouw een onderwijsfunctie kreeg en deze alsnog krijgt omdat dit beter past bij de uitgangspunten van de KennisCampus. Ook worden er diverse vormen van overlast ervaren door de aanwezigheid van personen die in het gebouw verblijven. Daarnaast leek het er destijds op dat de ‘buren’ niet waren betrokken in het besluit tot invulling van deze locatie”.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 30 dagen de tijd om te antwoorden. “Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden. Het kan toch niet dat het nog steeds onduidelijk is wat nu de huidige situatie is. Ik hoop dat ik duidelijke antwoorden krijg”, besluit Daan Weststrate.

Meer over