Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Minidocu van SGP Veenendaal tegen nieuw theater

vrijdag 03 mei 2024, 15.19
door Lisa Mooijman
De SGP in Veenendaal is al langer tegen de komst van een nieuw theater dat het huidige theater Lampegiet moet vervangen. Nieuw is dat de partij er een mini-documentaire over maakte.
Het huidige theater Lampegiet
© XON

Steen des aanstoots is voor de vraag van de partij om om een solide financieel plaatje van de gemeente. “De gemeente Veenendaal staat voor enorme uitdagingen om miljoenen euro’s in te teren en ondertussen worden de uitgewerkte plannen voor een groot en nieuw theater door diezelfde gemeente gepresenteerd, inclusief impressietekenen van het gebouw,” aldus de partij in een toelichting. “Een mini-documentaire geeft inzicht in deze tegenstelling.” De SGP zal zich in de raadsvergadering van deze maand, als het definitieve besluit valt, dan ook van zich laten horen.

Wat is het plan?

Het idee van het College van B en W is een nieuw theater te bouwen met een grote zaal, kleine zaal en vergaderzaal met filmhuisfunctie. Dit moet gerealiseerd worden op de huidige plek, dat vervolgens omgevormd wordt tot een park met evenemententerrein, met eventueel een parkeervoorziening en woningen. Het prijskaartje bedraagt zo’n vijftig miljoen euro. “Kost het huidige theater de gemeenschap ongeveer een miljoen euro per jaar, het nieuwe theater legt voor bijna vijf miljoen euro per jaar beslag op de gemeentelijke begroting. En dat tientallen jaren lang,” legt de partij uit.

Voor de SGP is dit om inhoudelijke, financiële en procedurele redenen een onaanvaardbaar plan. “Terwijl iedere fractie aan het schrappen is in allerlei budgetten om miljoenen te vinden die we in de komende jaren tekort komen, wordt een voorstel gepresenteerd dat op dit moment vijftig miljoen euro kost. We vinden het onbegrijpelijk dat er inmiddels al meerdere jaren doorgewerkt wordt aan het ontwikkelen van plannen zonder de financiële situatie van de gemeente in ogenschouw te nemen.”

Naast de SGP-fractie laat intussen ook de Provincie Utrecht van zich horen over het plan. Zij vinden de grote financiële impact in relatie tot de financiële positie van de gemeente niet kloppen.

Het standpunt van de SGP is niet nieuw. Al in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen uitte de partij grote zorgen over de plannen. De mini-documentaire moet iedere geïnteresseerde Veenendaler het vraagstuk waar Veenendaal politiek-bestuurlijk voor staat duidelijk maken. Naast aandacht voor de tijdlijn en kosten komt het standpunt van de partij aan bod en komen verschillende Veenendalers aan het woord. Uiteindelijk schetst de partij ook een alternatief, namelijk een theater dat door een ondernemer wordt gerund.

Meer over