Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Meer evenementen op zondag op en rond Markt Veenendaal

vrijdag 12 april 2024, 10.38
door Lisa Mooijman
De een vindt meer evenementen , ook op zondag, op de Veense Markt geweldig. De ander vindt dat de herrie nu al een tandje minder kan en wil maatregelen voor de toekomst. Zo liepen de meningen donderdagavond uiteen tijdens een commissievergadering over het evenementenbeleid van het Veenendaalse centrum.
Gemeenteraad Veenendaal
© XON

Grote steun bleek er in de Veense gemeenteraad te zijn voor meer evenementen in het centrum, ook als die op zondag plaatsvinden. Dat hoort bij een groeiende stad, was de teneur in de commissievergadering van donderdagavond. Al moet er, volgens wethouder Lochtenberg altijd rekening gehouden worden met de kerkgang. “Met goede afspraken met de organisatoren van evenementen kan dat prima naast elkaar bestaan,” stelde de wethouder.

Hij werd bijgevallen door een groot deel van de raadsleden. Een bewoner van de Korenbuurt die insprak vond wel dat de gemeente dan over de brug moest komen met subsidie voor geluidswerend glas. Dat zou geplaatst kunnen worden tegelijk met de verduurzaming die gaat plaatsvinden.

Zijn oproep kreeg steun van veel raadsleden, die ook vonden dat bij een groeiende stad met meer reuring en evenementen ook gedegen beleid hoort. Wel zegde de SGP toe op de raadsvergadering van volgende week, waar het besluit over het beleid valt, een paar amendementen in te dienen rond geluidhinder en zondagsopenstelling. ChristenUnieraadslid van Braak voegde eraan toe dat er een goede balans moet zijn tussen een fijn feest en overlast. Ook zij komen op de raadsvergadering van volgende week met een amendement over geluidsnormen op zondagse evenementen op de Markt.

Uiteindelijk deed de wethouder een aantal toezeggingen. De gemeente gaat onderzoeken hoe je hinderlijke bastonen van muziek buiten kunt filteren. En er worden geluidsmetingen bij omwonenden op en rond de Markt gedaan. Lokaal Veenendaal vond aankomende wielerfeesten in mei een mooie gelegenheid, maar of dat zo snel gaat lukken is de vraag.

Meer over