Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gemeente Woudenberg komt op tegen grensoverschrijdend gedrag

maandag 29 april 2024, 11.00
door Arjan van Steen
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 april heeft de gemeente het Manifest Weerbaar Bestuur ondertekend. Dit is een initiatief in de provincie Utrecht waarbij verschillende partijen samen in actie komen tegen gedrag dat grenzen overschrijdt, zoals intimidatie, bedreigingen of ongepaste communicatie.
De ondertekenaars van het manifest
© Gemeente Woudenberg) Foto: Gemeente Woudenberg

Grensoverschrijdend gedrag wordt gezien als een bedreiging voor de integriteit van de lokale overheid, het ondermijnt de democratie en heeft nadelige gevolgen voor de mensen die erbij betrokken zijn en hun omgeving. Daarom zijn de afspraken over hoe dit gedrag aangepakt moet worden vastgelegd in het Manifest Weerbaar Bestuur van de provincie Utrecht.

De basisafspraken in dit manifest zijn:: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd, er wordt altijd melding van gemaakt en er wordt altijd op gereageerd richting de pleger. Om het manifest kracht bij te zetten, is het ondertekend door de fractievoorzitters, de gemeentesecretaris namens de organisatie en de burgemeester vanuit haar rol als voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college.

Burgemeester Jansen zegt:” Integriteit staat hoog in het vaandel binnen de gemeente en dit is een plek waar grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd, maar helaas wel plaatsvindt. Samen met mijn collega’s in de provincie Utrecht zetten we ons in voor een open en veilig politiek bestuur, waarin we een voorbeeld zijn in het respectvol omgaan met elkaar en we krachtig optreden tegen ontoelaatbaar gedrag. Daarom heb ik als voorzitter van de gemeenteraad en van het college het Manifest medeondertekend. Samen staan we tenslotte sterker!.”

Michel Hardeman, fractievoorzitter CDA vult aan: “Grensoverschrijdend gedrag tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel, maar komt jammer genoeg steeds vaker voor. Als fractievoorzitters van alle politieke partijen willen we met het ondertekenen van het manifest het duidelijke signaal afgeven dat we dit gedrag willen aanpakken. Iedereen moet zich veilig voelen om deel te nemen aan het democratische proces.”

Meer over