Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gemeente Woudenberg haalt overlast gevende jongeren uit de anonimiteit

maandag 27 mei 2024, 10.32
door Arjan van Steen
De gemeente Woudenberg haalt de harde kern van een ernstige overlast gevende jeugdgroep uit de anonimiteit. Het gaat om jongeren die problemen veroorzaken op verschillende plekken in het dorp en daarmee het leefplezier van inwoners onder druk zetten. De reguliere aanpak met veel bezoeken van boa en politie aan de locaties waar de jongeren overlast veroorzaken, het aanspreken op gedrag en het uitdelen van boetes is niet voldoende. Dit dwingt de gemeente om nieuwe maatregelen in te zetten.
Gemeentehuis Woudenberg
© Gemeente Woudenberg

In overleg met de politie en andere netwerkpartners heeft de gemeente daarom besloten om over te gaan op een aanpak via het zogenoemde ‘zeven stappen model’ van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Op deze manier wordt de groep eerst in kaart gebracht om vervolgens brieven aan de jongeren en hun ouders te sturen. Op deze wijze worden de jongeren uit de anonimiteit gehaald.

Hierna volgt een gesprek over hun gedrag en de impact daarvan op hun omgeving. Samen met de politie, De Kleine Schans en jongerenwerk kijkt de gemeente met de jongeren en hun ouders of er misschien een hulpverleningstraject nodig is om ze weer op het goede pad te brengen. Werkt dit niet, dan wordt er ingezet op repressie van het criminele gedrag, zoals het opleggen van een gebiedsverbod of samenscholingsverbod.

“Ik voel zeer mee met onze inwoners en betreur de overlast die zij ervaren dan ook enorm. Met de brieven hoop ik om niet alleen de betreffende jongeren, maar ook hun ouders bewust te maken van de ernst van hun gedrag. Zij moeten echt begrijpen en inzien dat dit gedrag niet door de beugel kan. De norm is dat iedereen zich correct gedraagt; goed gedrag wordt niet apart beloond, maar vind ik als burgemeester normaal. Daarnaast willen we natuurlijk een helpende hand bieden.”, aldus burgemeester Jansen.

Om het project te doen slagen is het van groot belang dat iedereen overlast meldt, zodat effectief optreden door gemeente of politie mogelijk is en de problemen gezamenlijk en grondig kunnen worden aangepakt. Burgemeester Jansen dringt er daarom bij alle inwoners op aan om elke vorm van overlast te melden: “Alleen door samen te werken en problemen aan te kaarten, kunnen we de leefbaarheid in onze gemeente verbeteren en zorgen voor een veilige en aangename omgeving voor iedereen. Meld overlast en andere vervelende situaties aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. En bel 112 als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie.”

Alle partners in het project houden zich bij de uitvoering aan de privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer over