Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gemeente trekt parkeerverbod Vlieterweg in Scherpenzeel in

dinsdag 26 maart 2024, 12.26
door Martin Both, Florence van der Molen
Het doortrekken van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Vlieterweg in Scherpenzeel tot aan de kruising met de Burgemeester Royaardslaan is van de baan. Dit verkeersbesluit door het college van burgemeester en wethouders is op last van de Bezwarencommissie ingetrokken.
Gemeentehuis Scherpenzeel
© XON

De gemeente heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie.

Op verzoek van een omwonende die parkeeroverlast en onveilige verkeerssituatie ervaarde, werd in september 2023 een parkeerverbod ingesteld door de burgemeester en wethouders.

Proactief beleid

Volgens de gemeente kunnen geparkeerde auto’s op of nabij een kruispunt het zicht van bestuurders belemmeren van andere voertuigen en andere verkeersdeelnemers die het kruispunt naderen. Ook blijft er minder ruimte over voor auto’s die elkaar willen passeren. Voetgangers en fietsers zouden in verkeersonveilige situaties terechtkomen omdat zij zich tussen de auto’s moeten bewegen.

Door het proactieve beleid om actie te ondernemen op locaties waar risico’s aanwezig zijn, werd besloten om het parkeerverbod in te stellen. Daar hebben vier bewoners bezwaar tegen aangetekend.

Leermoment

Met name het feit dat er vooraf geen overleg is gevoerd met omwonenden, werd tijdens de behandeling van de bezwaarschriften als leermoment beschouwd. Gezien de beperkte groep van belanghebbenden was het beter geweest om als eerst met de omwonenden te spreken, kwamen ze tot de conclusie.

Gelet op het advies van de bezwaarcommissie, om eerst overleg met de betrokkenen te voeren, is het parkeerverbod dus ingetrokken.

Meer over