Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gemeente Ede wil uitbreiden van boerderijen weer mogelijk maken, wel forse stikstofvermindering

dinsdag 26 maart 2024, 15.36
door Florence van der Molen
Goed nieuws voor boerderijen. Gemeente Ede wil het weer mogelijk maken dat boerderijen kunnen uitbreiden. Maar er is wel een voorwaarde: de stikstofuitstoot van het bedrijf moet fors worden verminderd. De lopende verzoeken voor uitbreiding of aanpassing zijn op pauze gezet – in afwachting van nieuwe landelijke regels die naar verwachting dit jaar nog komen. Ede komt daarom nu met eigen tijdelijke regels.
Gemeentehuis Ede
© XON

Met de nieuwe tijdelijke regeling werkt de gemeente mee aan uitbreidingsplannen van intensieve veehouderijen, mits zij de uitstoot van stikstof met minstens 40 procent verminderen. Bij melkveehouders gaat het om minstens 30 procent. Bovendien moeten de plannen voldoen aan de regels op het gebied van milieutechniek en inpassing in het landschap. Bedrijven die binnen 500 meter van Natura 2000-gebieden liggen, worden hiervan uitgezonderd.

Bedrijven die in aanmerking komen voor de piekbelasterregeling, krijgen ook geen medewerking van de gemeente. De criteria voor die regeling worden in juni bekend. Als zij willen uitbreiden, wordt eerst het perspectief van het bedrijf uitgebreid onderzocht en wordt bekeken of innoveren, verminderen of stoppen een mogelijkheid is.

Perspectief bieden

“We willen agrarische ondernemers perspectief te bieden”, zegt wethouder Pieter van der Schans. “Als gevolg van de stikstofcrisis zitten we nu al jaren in een impasse. Boeren weten niet aan welke regels ze zich in de toekomst moeten houden. Wij willen nu duidelijk aangeven wat wel en niet kan zodat onze agrarische ondernemers vanuit hun eigen vakmanschap en autonomie weer aan hun toekomst kunnen werken.’’

Op dit moment heeft Ede zo’n twintig aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging, die nog moeten worden beoordeeld. Die zijn afgelopen winter tijdelijk stopgezet, om te voorkomen dat eventuele uitbreidingen later alsnog worden aangepast. “We willen voorkomen dat we plannen goedkeuren waarin geen rekening is gehouden met de toekomst”, aldus de wethouder. “We zouden dan boeren en hun gezinnen feitelijk niets meer bieden dan jarenlange juridische onzekerheid.”

“Het college van burgemeester en wethouders vraagt de komende weken diverse belanghebbenden om advies over het voorstel”, is in het persbericht te lezen. Zodra de regels er in juni zijn, worden ze besproken in de gemeenteraad.

Meer over