Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gemeente Ede krijgt advies varianten inrichting Kernhem Noord goed uit te werken

maandag 12 februari 2024, 16.01
door Arjan van Steen
Op verzoek van de gemeente Ede heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage advies gegeven over de milieueffectrapportage voor Kernhem Noord. Er wordt geadviseerd om in het milieueffectrapport de inrichtingsvarianten verder uit te werken en te verdiepen. Hierdoor komen belangrijke milieugevolgen van mogelijke keuzes goed in beeld.
Gemeente Ede krijgt advies varianten inrichting Kernhem Noord goed uit te werken

De gemeente Ede wil 2.700 woningen bouwen in Kernhem Noord. Deze woningen zijn nodig om in de woningbehoefte te voorzien. Bij de inrichting houdt de gemeente rekening met natuur en landschap en met opgaven voor biodiversiteit en klimaatadaptatie wat beschreven wordt in het plan De Groene Woonvallei. Voordat de gemeente besluit over het omgevingsplan wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie adviseert om de inrichting van het gebied Kernhem Noord helder te beschrijven. Geef aan welke keuzes al zijn gemaakt en hoe het plan De Groene Woonvallei tot stand is gekomen.

Daarnaast adviseert de commissie ook landschap-ecologisch en geohydrologisch onderzoek voor bodem en waterhuishouding, uitwerking van de energievraag en -productie, haalbaarheidsonderzoek naar ontsluiting van het gebied in zowel bouwfase als eindfase en verdere uitwerking van de OV-ontsluiting.

Het beoordelingskader in het MER moet duidelijk maken welke mate van detail en diepgang nodig is, zodat bij de beoordeling van de effecten de verschillen tussen de varianten duidelijk worden. Voor de realisatie van de woonwijk is formulering van gebiedsgericht geluid-, lucht en geurbeleid nodig, dat zal moeten worden vertaald in het omgevingsplan.

Bron: Commissie voor de milieueffectrapportage

Meer over