Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gemeente Ede gaat onder voorwaarden door met Warmtenet

donderdag 04 april 2024, 21.35
door Lisa Mooijman
De samenwerking van de gemeente Ede met het Warmtenet gaat onder voorwaarden door. Dat was de uitslag van een lang en intensief debat met moties en amendementen in de Edese gemeenteraad donderdagavond.
Biomassacentrale Warmtebedrijf Ede
© Warmtebedrijf Ede

Een motie met een amendement en nog twee aanvullende moties waren ervoor nodig om tot een besluit te komen. De raad ging uiteindelijk met 21 voor en 17 tegen akkoord met het plan om een traject op te starten voor een herziene samenwerking tussen de gemeente en het Warmtebedrijf Ede. Resultaat moet zijn dat er zo snel mogelijk afspraken komen om biomassawarmte te vervangen door andere warmtebronnen.

Consumenten moeten bovendien in het vervolg een keuze krijgen of ze wel of geen gebruik willen maken van het Warmtenet, en moet de leveringszekerheid voor consumenten meer prioriteit krijgen bij het Warmtebedrijf. Verder wil de gemeente intensiever controleren op uitstoot. Vooral omwonenden van de biomassacentrale klagen geregeld over stank en slechte luchtkwaliteit.

Grote storing

Aanleiding voor de commotie in de raad was de grote storing van begin dit jaar waardoor duizenden mensen twee dagen zonder warmte zaten. Bovendien bleek later dat het Warmtebedrijf in de problemen kwam doordat zij te natte en niet goedgekeurde biomassa gebruikte.

De eis uit de oorspronkelijke motie dat de gemeente de uitbreiding van het warmtenet zou opschorten tot er betere afspraken lagen, haalde het niet. Fractievoorzitter van D66 Sam Elvering stelde dat de raad daarmee nu wel BOE roept, maar niet doorzet.

Volgens Elevering en de andere indieners van de moie maakt de grote storing bij Warmtebedrijf Ede, de vragen uit gemeenteraad en berichten in de media duidelijk dat er behoefte is aan uitleg over rolverdeling, taken en bevoegdheden bij collectieve warmtevoorzieningen.

Raadslid Erik Wesselius van Mens en Milieu Ede stelde dat de certificaten van herkomst van de biomassa nu te vrijblijvend zijn. “Er moeten strakkere normen komen. Dat geldt ook voor de toeleveranciers en alle massa die verstookt wordt. We moeten komen tot afdwingbare afspraken zodat je het risico op te vochtige of vervuilde biomassa zo klein mogelijk maakt.

Intussen doet de Autoriteit Consument en Markt nog onderzoek naar de grote storing van januari dit jaar. De uitkomsten zijn nog niet bekend.

Meer over